• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Thiền sư Hư Vân
DỐC LÒNG NIỆM PHẬT - THIỀN SƯ HƯ VÂN - HƯ VÂN NIÊN PHỔ
1,340
“Pháp của Phật nói ra, không một Pháp nào mà không nhắm vào...