Từ khóa: Thiền sư Không Lộ
TÌNH QUÊ SUỐT BUỔI VUI KHÔNG DỨT - NGUYỄN THẾ ĐĂNG
309
Thiên nhiên chính là sự biểu hiện cái khuôn mặt xưa nay của con người, thiên nhiên không ở ngoài, như một đối...