Tác giả: Ruben L.F. Habito

PHÚC THAY AI CÓ TINH THẦN NGHÈO KHÓ - TĨNH LẶNG VÀ HIỂU BIẾT: THIỀN VÀ KINH THÁNH - RUBEN L.F. HABITO

phúc thay ai có tinh thần nghèo khó - tĩnh lặng và hiểu biết: thiền và kinh thánh - ruben l.f. habito

Nhiều người trong chúng ta dành một phần lớn cuộc đời của mình để cố gắng tìm ra chúng ta là ai, cố gắng tìm vị trí của mình trên thế giới này. Khi chúng ta thừa nhận mình có mặt trong cuộc tìm kiếm này, câu mở đầu trong loạt...

HẾT MỌI NGÀY TRONG ĐỜI CHÚNG TA - TĨNH LẶNG VÀ HIỂU BIẾT: THIỀN VÀ KINH THÁNH - RUBEN L.F. HABITO

hết mọi ngày trong đời chúng ta - tĩnh lặng và hiểu biết: thiền và kinh thánh - ruben l.f. habito

Tôi có thể nằm nghỉ trên đồng cỏ xanh tươi. Tôi được hướng dẫn trong dòng nước yên bình hay tĩnh lặng. Tôi được hướng dẫn trong dòng nước yên tĩnh, thông qua dòng nước yên tĩnh, tôi được dẫn lối. Linh hồn tôi...