Tác giả: Truyện Cổ Phật Giáo

TÌNH ÂN ÁI LÀ GỐC CỦA SỰ SANH TỬ - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO TẬP 1 - MINH HIẾU SƯU TẬP

tình ân ái là gốc của sự sanh tử - truyện cổ phật giáo tập 1 - minh hiếu sưu tập

“Bạch thầy: Chồng tôi suốt đời niệm Phật, làm phước, tại sao chết lại sanh vào loài sâu bọ như thế?”. Thiền sư bảo: “Bà đã quên lời tôi dặn, khi chồng bà chết và không lo tụng kinh niệm Phật và khuyên bảo chồng bà khởi...

KIẾP LUÂN HỒI - TRÍCH “TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO” - HT.MINH CHIẾU SƯU TẬP

kiếp luân hồi - trích “truyện cổ phật giáo” - ht.minh chiếu sưu tập

Ta còn để lại gì không. Kìa non đá lở nọ sông cát bồi. Lang thang từ độ luân hồi. U minh nẻo trước xa khơi dặm về. Trông ra bến thảm bờ mê. Nghìn thu nửa chớp bốn bề một phương. Ta van cát bụi trên đường, Dù dơ...

NGƯỜI MẸ - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO TẬP 1 - MINH HIẾU SƯU TẬP

người mẹ - truyện cổ phật giáo tập 1 - minh hiếu sưu tập

“Từ lâu vì lầm lỗi, mẹ đã tham lam độc ác quá nhiều nên bị đọa vào những cảnh giới khổ sở, đau đớn vô cùng. Chó ta hôm trước chính là mẹ đây con. Con ơi, con nghĩ đến đời sống con chó, con sẽ hình dung được nỗi...

CON NHỆN - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO - TÂM MINH NGÔ TẰNG GIAO

con nhện - truyện cổ phật giáo - tâm minh ngô tằng giao

Mới hay chướng ngại ở đời Tưởng rằng phát xuất từ ngoài, từ xa Nào ngờ lại chính trong ta, Tâm ta náo động gây ra muộn phiền!