• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Truyện Cổ Phật Giáo
TÌNH ÂN ÁI LÀ GỐC CỦA SỰ SANH TỬ
631
“Bạch thầy: Chồng tôi suốt đời niệm Phật, làm phước,...
KIẾP LUÂN HỒI
908
Ta còn để lại gì không. Kìa non đá lở nọ sông cát...
NGƯỜI MẸ
703
“Từ lâu vì lầm lỗi, mẹ đã tham lam độc ác quá nhiều...
CON NHỆN
749
Mới hay chướng ngại ở đời Tưởng rằng phát xuất từ...