• Tác Giả
  • Đời Sống Xã Hội
  • T.S Michael Newton
LINH HỒN BỊ DỜI CHỖ
265
Câu nói “không có sự ngẫu nhiên nào trong cuộc đời chúng ta” không có nghĩa là nghiệp quả tự nó hoạt động....