Từ khóa: Tuệ Trung Thượng Sĩ
TÌNH QUÊ SUỐT BUỔI VUI KHÔNG DỨT - NGUYỄN THẾ ĐĂNG
320
Thiên nhiên chính là sự biểu hiện cái khuôn mặt xưa nay của con người, thiên nhiên không ở ngoài, như một đối...