Tác giả: Venetian

TẦM ĐẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐI SÂU VÀO NỘI TÂM - Venetian - Ánh Sáng Trên Đường Đạo

tầm đạo bằng phương pháp đi sâu vào nội tâm - venetian - ánh sáng trên đường đạo

Bởi vì trong lòng con có ánh sáng độc nhất, nó soi sáng cuộc đời dưới mắt của con. Con hãy nghiên cứu nhân tâm để hiểu biết cái thế giới trong đó con đang sống và con là một phần tử của nó. Hãy quan sát...

ÁNH SÁNG TRÊN ĐƯỜNG ĐẠO - Venetian

ánh sáng trên đường đạo - venetian

Sau khi trải qua nhiều thế kỷ chiến đấu và nhiều trận chiến thắng, con thắng được trận cuối cùng và đòi hỏi bí quyết cuối cùng, thì bấy giờ con hãy tiến xa hơn nữa. Khi bí quyết cuối cùng của bài học cao siêu này được tiết...