• Tác Giả
  • Đời Sống Xã Hội
  • Yoshitaka Kitao
CÁCH DÙNG NGƯỜI KIỂU HONDA SOICHIRO
960
Cách dùng người của ngài Honda có thể nói là rất công phu...