• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Ajahn Chah
TRÍ TUỆ PHÁT SANH
64
Khi nói rằng Đức Phật dạy nên tách rời tâm ra khỏi thọ,...
GIỚI ĐỊNH HUỆ - SUỐI NGUỒN TÂM LINH - AJAHN CHAH
276
Những điều kiện làm phát sinh Đạo là giới, định, huệ. Khi...
THAY ĐỔI QUAN ĐIỂM
572
Trong cuộc đời tu hành của tôi, tôi không cố gắng tinh thông...
BÌNH AN
635
Phật lúc nào cũng có mặt để dạy dỗ chúng ta. Hãy tự...
SINH VÀ TỬ
581
Nếu biết huấn luyện và thực hành đúng đắn thì bạn sẽ...
HÀNH THIỀN
1,058
Đời sống của ta là tập hợp của nhiều yếu tố. Chúng...
VÔ NGÃ
1,098
Một khi bạn hiểu thì mọi chuyện đều dễ dàng, đơn giản và...
HÃY XẢ BỎ TẤT CẢ
712
Đôi lúc, trong khi đang kinh hành, thấy trời sắp chuyển cơn mưa...
TÂM VÀ TRÍ
739
Chiến đấu với phiền não là chiến đấu bên trong. Dùng bom...
CHẲNG CÓ GÌ KHÔNG LÀ GIÁO PHÁP
666
Khi diễn bày giáo pháp, bạn đừng thúc ép mình. Giáo pháp sẽ...
PHÙ DU TRONG VÒNG SINH DIỆT
666
Trong văn hóa của chúng ta, người ta tin cái chết là thời điểm...
HIỂU CHÂN LÝ
1,021
182. Đường lối của thế gian là làm việc gì cũng kỳ vọng...
CÁI TÂM NÀY - HƯƠNG VỊ GIẢI THOÁT - AJAHN CHAH
1,034
Pháp hành của chúng ta chỉ để nhận thấy bản chất thật sự...
THIỀN CÁCH NÀO HAY NHẤT?
2,060
Các bạn hành thiền ở nhà nên giữ gìn trong sạch những giới...