Tác giả: Ajahn Chah

SỐNG HÒA THUẬN, HÀI HÒA VỚI NGƯỜI KHÁC - PHẬT TẠI TÂM - AJAHN CHAH

sống hòa thuận, hài hòa với người khác - phật tại tâm - ajahn chah

SỐNG HÒA THUẬN, HÀI HÒA VỚI NGƯỜI KHÁCPHẬT TẠI TÂM - AJAHN CHAH---o0o--- Một trong những mục đích luân lý và đạo đức là sống hòa thuận, hài hòa với những người bạn tinh thần. Mục đích của chúng ta là vậy chứ không phải chỉ...

ĐƯƠNG ĐẦU VỚI TÂM MÌNH - PHẬT TẠI TÂM – AJAHN CHAH - Trường Tâm và Thanh Long dịch - NXB Phương Đông, 2010

đương đầu với tâm mình - phật tại tâm – ajahn chah - trường tâm và thanh long dịch - nxb phương đông, 2010

Đạo, Quả và Niết Bàn không phải là chuyện ngẫu nhiên đạt được. Đạo, Quả, Niết Bàn phát sinh từ sự thực hành đúng, từ chánh tinh tấn, từ can đảm, dám tập luyện, suy nghĩ và bắt tay vào việc. Nỗ lực này bao gồm cả việc đối...

TRÍ TUỆ PHÁT SANH - AJAHN CHAH - THIÊN NHIÊN TÂM

trí tuệ phát sanh - ajahn chah - thiên nhiên tâm

Hành thiền có nghĩa là làm cho tâm an lạc nhằm tạo duyên cho trí tuệ phát sanh.

SỐNG VỚI RẮN HỔ MANG - AJAHN CHAH - NHỮNG LỜI DẠY VƯỢT THỜI GIAN

sống với rắn hổ mang - ajahn chah - những lời dạy vượt thời gian

Đức Phật đã để lại cho chúng ta những lời dạy này không phải chỉ để nghe hoặc đơn giản chỉ là để tiếp thu chúng ở mức độ hiểu biết suông. Chúng là những lời dạy mà thông qua sự thực hành chúng ta có thể chứng nghiệm...

KHAI THÔNG PHÁP NHÃN - THIÊN NHIÊN TÂM - AJAHN CHAH

khai thông pháp nhãn - thiên nhiên tâm - ajahn chah

KHAI THÔNG PHÁP NHÃN THIÊN NHIÊN TÂM - AJAHN CHAH–––––o0o–––––Đức Phật thành tựu sự giác ngộ của Ngài trong thế gian. Nếu không quán chiếu thế gian, nếu không trông thấy thế gian, ắt Ngài không thể vượt khỏi lên trên thế...

HÀNH THIỀN VÀ SỰ CHẤM DỨT ĐAU KHỔ - No Ajahn Chah - Chẳng Có Ai Cả

hành thiền và sự chấm dứt đau khổ - no ajahn chah - chẳng có ai cả

HÀNH THIỀN VÀ SỰ CHẤM DỨT ĐAU KHỔNo Ajahn Chah - Chẳng Có Ai CảTỳ Kheo Khánh Hỷ dịch---o0o---62. Tôi đi khắp nơi để tìm chỗ hành thiền tôi chẳng biết rằng nó nằm sẵn tại đây, trong tâm tôi. Thiền nằm ngày trong bạn: sinh, già, đau,...

TRÍ TUỆ PHÁT SANH - AJAHN CHAH - THIÊN NHIÊN TÂM

trí tuệ phát sanh - ajahn chah - thiên nhiên tâm

Khi nói rằng Đức Phật dạy nên tách rời tâm ra khỏi thọ, không có nghĩa là vứt bỏ nó ở một nơi nào. Ngài muốn dạy rằng tâm phải hiểu biết hạnh phúc và hiểu biết đau khổ.

GIỚI ĐỊNH HUỆ - SUỐI NGUỒN TÂM LINH - AJAHN CHAH

giới định huệ - suối nguồn tâm linh - ajahn chah

Những điều kiện làm phát sinh Đạo là giới, định, huệ. Khi chúng vững vàng, Đạo không thể bị ngăn trở nữa, mà sẽ phát triển mạnh mẽ để chế ngự mọi ràng buộc đã từng khiến cho chúng ta vô cùng đau khổ.

THAY ĐỔI QUAN ĐIỂM - SUỐI NGUỒN TÂM LINH – AJAHN CHAH

thay đổi quan điểm - suối nguồn tâm linh – ajahn chah

Trong cuộc đời tu hành của tôi, tôi không cố gắng tinh thông quá nhiều thứ. Chỉ một thôi. Tôi tinh luyện cái tâm này.

BÌNH AN - BÌNH AN VÀ ĐAU KHỔ - CHẲNG CÓ AI CẢ - AJAHN CHAH

bình an - bình an và đau khổ - chẳng có ai cả - ajahn chah

Phật lúc nào cũng có mặt để dạy dỗ chúng ta. Hãy tự mình tìm thấy. Có hạnh phúc và có bất hạnh. Có vui và có khổ. Chúng luôn luôn có mặt. Hiểu bản chất của vui và khổ là thấy giáo pháp, thấy Phật. Phật Pháp không xa...