• Tác Giả
  • Đời Sống Xã Hội
  • Akio Shibata
KHÔNG CÓ SỰ ĐỐI ĐÃI ĐẶC BIỆT NÀO MỚI CHÍNH LÀ SỰ TỬ TẾ THẬT SỰ ĐỐI VỚI CON NGƯỜI
95
Trong thế giới này, người khuyết tật và người không khuyết tật cùng tồn tại là chuyện bình thường. Nếu tại nơi...
KHÔNG NHÌN VÀO HỌC LỰC, KHÔNG HỎI CHUYỆN QUÁ KHỨ. CÁCH ĐÁNH GIÁ TỐT NHẤT LÀ NHÌN VÀO CHÍNH CON NGƯỜI ĐÓ
144
Tôi nghĩ điều này thật thú vị. Nhưng tôi có thể hiểu được lý do trở thành như thế. Bởi vì ở khách sạn của...