Tác giả: Akio Shibata

PHẨM THẤY PHẬT BẤT ĐỘNG - THỰC HÀNH CON ĐƯỜNG BỒ TÁT QUA KINH DUY MA CẬT - ĐƯƠNG ĐẠO

phẩm thấy phật bất động - thực hành con đường bồ tát qua kinh duy ma cật - đương đạo

Pháp thân là tánh Không. Tánh Không của ngài Duy Ma Cật cũng là tánh Không của Phật và cũng là tánh Không của mỗi chúng ta. Nếu chúng ta thấy được Pháp thân vô tướng của mình, điều đó tức là thấy được Pháp thân vô tướng của tất...

KHÔNG CÓ SỰ ĐỐI ĐÃI ĐẶC BIỆT NÀO MỚI CHÍNH LÀ SỰ TỬ TẾ THẬT SỰ ĐỐI VỚI CON NGƯỜI - AKIO SHIBATA – CÁCH TẠO NÊN NHỮNG NHÂN VIÊN HẠNH PHÚC ---o0o---

không có sự đối đãi đặc biệt nào mới chính là sự tử tế thật sự đối với con người - akio shibata – cách tạo nên những nhân viên hạnh phúc ---o0o---

Trong thế giới này, người khuyết tật và người không khuyết tật cùng tồn tại là chuyện bình thường. Nếu tại nơi có người khuyết tật, trong trường hợp có khó khăn gì xảy ra, lúc đó không liên quan đến chuyện “anh là nhân viên”...

KHÔNG NHÌN VÀO HỌC LỰC, KHÔNG HỎI CHUYỆN QUÁ KHỨ. CÁCH ĐÁNH GIÁ TỐT NHẤT LÀ NHÌN VÀO CHÍNH CON NGƯỜI ĐÓ - AKIO SHIBATA – CÁCH TẠO NÊN NHỮNG NHÂN VIÊN HẠNH PHÚC

không nhìn vào học lực, không hỏi chuyện quá khứ. cách đánh giá tốt nhất là nhìn vào chính con người đó - akio shibata – cách tạo nên những nhân viên hạnh phúc

Tôi nghĩ điều này thật thú vị. Nhưng tôi có thể hiểu được lý do trở thành như thế. Bởi vì ở khách sạn của chúng tôi, mọi người đều đối xử với bất kỳ ai bằng “sự tử tế đối với con người.”