Tác giả: Anàlayo

TÍNH KHÔNG TRONG ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY - TỪ BI VÀ TÍNH KHÔNG – ANALAYO

tính không trong đời sống hàng ngày - từ bi và tính không – analayo

Sau khi khai triển cách nào an trú trong tính không bên trong và bên ngoài phải được kết hợp với sự đào luyện về tĩnh lặng, Kinh Đại Không và những bản song hành của nó tiếp tục bằng cách duyệt qua những đường lối trong đó sự...

NHÂN TỪ TRONG CƯ XỬ HẰNG NGÀY - ANÀLAYO – TỪ BI VÀ TÍNH KHÔNG TRONG TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO SƠ KỲ

nhân từ trong cư xử hằng ngày - anàlayo – từ bi và tính không trong tư tưởng phật giáo sơ kỳ

Một người học được cách sẵn lòng đi cùng với những gì người khác mong muốn, ham thích. Ở đây tự sẵn lòng được thực hành bởi cả ba vị tăng. Vậy nên điều chính yếu không phải đơn thuần là tuân thủ theo sự lãnh đạo của...

TỪ BI VÀ NHỮNG PHẠM TRÚ KHÁC - ANÀLAYO -TỪ BI VÀ TÍNH KHÔNG TRONG TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO SƠ KỲ

từ bi và những phạm trú khác - anàlayo -từ bi và tính không trong tư tưởng phật giáo sơ kỳ

Với sự hoan hỷ lành mạnh có mặt trong tâm, thoát khỏi các chướng ngại, sự khởi lên các tâm vô lượng có thể đảm đương trong nhiều con đường. Hai lối tiếp cận chính căn cứ trên hoặc là dùng một câu đặc thù biểu lộ tình cảm...