Tác giả: Emma Seppala

CÁC ÔNG CHỦ ĐÃ ĐƯỢC GÌ TỪ VIỆC TỎ RA YẾU THẾ? - EMMA SEPPALA - LÃNH ĐẠO ĐÍCH THỨC

các ông chủ đã được gì từ việc tỏ ra yếu thế? - emma seppala - lãnh đạo đích thức

EMMA SEPPALA là giám đốc khoa học của Viện nghiên cứu về Lòng trắc ẩn và sự vị tha thuộc đại học Standford, kiêm thức giả cuốn sách The Happiness Track (tạm dịch: Chặng đường hạnh phúc). Cô đồng thời cũng là người sáng lập...

LÒNG TỐT DẪN ĐẾN THÀNH CÔNG - Tara Macisaac - Theepochtimes.Com

lòng tốt dẫn đến thành công - tara macisaac - theepochtimes.com

“Nghiên cứu cho thấy rằng các công ty có một môi trường văn hóa tích cực, với các đặc điểm như sự tôn trọng, sự tử tế, sự cảm thông, sự hỗ trợ, và sự thấu hiểu lẫn nhau … đã dẫn tới các kết quả tốt hơn cho tất cả...