Tác giả: Don M.Green

NGƯỜI CỐ VẤN - Don M. Green

người cố vấn - don m. green

Người mẹ thân yêu của tôi từng nói với anh em chúng tôi rằng, “Chim cùng loài sẽ tụ tập với nhau”. Chúng ta có thể giả vờ không hiểu điều bà muốn ám chỉ, nhưng lời khuyên của bà còn đáng giá cho đến ngày hôm nay. Chúng ta đều...

NHỮNG BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG VƯỢT THỜI GIAN CỦA NAPOLEON HILL - Don M.Green

những bí quyết thành công vượt thời gian của napoleon hill - don m.green

Một quyển sách có thể đánh thức thiên tài bên trong và giúp ai đó làm nên những điều tuyệt vời, mặc dù trước đó họ không có vẻ gì là được số mệnh xếp đặt sẽ đạt được thành tựu vĩ đại.