Tác giả: Đức Phật

NGHỊCH LÝ VÀ MÂU THUẪN - EINSTEIN VÀ ĐỨC PHẬT

nghịch lý và mâu thuẫn - einstein và đức phật

Những quan niệm thế tục về những sự vật bình thường và kinh nghiệm hàng ngày thình lình sụp đổ khi những nhà vật lý học bắt đầu thăm dò bản chất của nguyên tử. Thế giới lượng tử, nơi những phân biệt như “sóng” đối...

TÍN TÂM ĐƯỢC CHE CHỞ - TỊNH ĐỘ TÔNG NHẬT BẢN

tín tâm được che chở - tịnh độ tông nhật bản

Hơn nữa, Thân Loan nghe lời dạy của Thầy: “Chính Đức Như Lai hộ niệm niềm tin” cảm nhận sâu sắc và lãnh thọ nhất quyết không sai. Thế nhưng, Pháp Nhiên lại không mở rộng ý nghĩa lập luận về “niềm tin được Như Lai hộ...

CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH - HƯỚNG DẪN THỰC TẾ VỀ CÁCH SỐNG CHÂN CHÁNH

cuộc sống gia đình - hướng dẫn thực tế về cách sống chân chánh

Đức Phật dạy rằng chúng ta nên kính trọng sáu hướng Chân lý rồi sau đó chúng ta phải hành xử khôn ngoan và đức hạnh, do đó sẽ tránh được mọi bất hạnh.