• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Eckhart Tolle
VÔ MINH THÔNG THƯỜNG VÀ VÔ MINH SÂU ĐẬM
134
Mê mờ sâu đậm chỉ là một phiên bản của tâm thức mê mờ thông thường ở trong bạn, nhưng nó được biểu hiện...
NHỮNG VAI DIỄN TẠM THỜI
133
Con người càng đồng nhất với những vai diễn đặc thù của mình thì quan hệ của họ càng trở nên thiếu chân thực.
VƯỢT QUA HOÀN CẢNH SỐNG ĐỂ KHÁM PHÁ ĐỜI SỐNG ĐÍCH THỰC CỦA BẠN
102
Hãy tìm một “cánh cửa nhỏ dẫn bạn đi vào đời sống”, cánh cửa đó chính là phút giây hiện tại. Hãy thu gọn...
TIÊU CỰC VÀ KHỔ ĐAU PHÁT SINH KHI KHÔNG NHẬN THỨC ĐƯỢC HIỆN TẠI
111
Nếu mức độ tỉnh thức của tâm thức bạn trong phút giây này quyết định cho số phận của bạn trong tương lai, thì...
BẢN NGÃ: TÌNH TRẠNG HIỆN THỜI CỦA NHÂN LOẠI
106
Ẩn dưới vẻ bề ngoài đó, mọi thứ không những rất liên quan với những thứ khác mà còn liên quan rất mật thiết...
ẢO TƯỞNG VỀ QUYỀN SỞ HỮU
89
Làm cách nào để bạn buông bỏ được sự vướng mắc vào vật chất? Bạn đừng cố gắng vô ích, vì đó là một...
THỨC TỈNH MỤC ĐÍCH SỐNG
232
Chính năng lực Có Mặt đầy ý thức sẽ giúp bạn phá vỡ thói quen sai lầm tự đồng hóa mình với những khổ đau ở...
SỰ NGHỊCH LÝ CỦA THỜI GIAN
247
Nếu bạn quan sát thời gian kỹ hơn, tức là qua trải nghiệm của bạn, bạn sẽ thấy rằng thời gian chẳng “nhiều”...
TÍNH VÔ THƯỜNG VÀ CHU KỲ SINH DIỆT CỦA ĐỜI SỐNG
184
An nhiên tự tại giải phóng bạn ra khỏi hai đối cực của lý trí và giải phóng bạn khỏi sự phụ thuộc vào hình...