Tác giả: Georges Ohsawa

SỰ SỐNG LÀ GÌ? - TRẬT TỰ VŨ TRỤ NHỮNG QUY LUẬT XUYÊN SUỐT, CON NGƯỜI , TÂM LINH, XÃ HỘI - GEORGES OHSAWA

sự sống là gì? - trật tự vũ trụ những quy luật xuyên suốt, con người , tâm linh, xã hội - georges ohsawa

Bởi lẽ nó là sự kết hợp, là một tổ hợp vô hạn của những bộ phận nhỏ trong thế giới hữu hạn. Thế nhưng, vì tất cả vốn dĩ đều là những yếu tố của thế giới hữu hạn nên sẽ có lúc biến mất đi, không còn nữa. Để...

NGUYÊN LÝ VÔ SONG MỞ RỘNG - TRẬT TỰ VŨ TRỤ NHỮNG QUY LUẬT XUYÊN SUỐT, CON NGƯỜI , TÂM LINH, XÃ HỘI - GEORGES OHSAWA

nguyên lý vô song mở rộng - trật tự vũ trụ những quy luật xuyên suốt, con người , tâm linh, xã hội - georges ohsawa

Như tấm bản đồ này đã chỉ rõ, tinh thần chính là vô hạn cho nên nó có mặt ở mọi lúc mọi nơi. Còn thế giới hữu hạn thì quá đỗi bé nhỏ, chỉ như những mảnh vụn vậy. Tinh thần là thứ biết toàn bộ mọi thứ là vì lý do này.