• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • H.T Thích Thanh Từ
BỒ-TÁT LONG-THỌ (NAGARJUNA) - SỬ 33 VỊ TỔ THIỀN TÔNG ẤN
150
Ngài cũng có tên là Long-Thắng, dòng Phạm-Chí ở miền Tây-Ấn....
TỔ MA-HA-CA-DIẾP (MAHAKASYAPA)
221
Ngài dòng Bà-la-môn (Brahmana) ở nước Ma-Kiệt-Đà, cha tên...
PHÁP NÀY LÀ CON ĐƯỜNG MƯỜI NGHIỆP LÀNH - KINH THẬP THIỆN
348
Pháp này là con đường mười nghiệp lành. Những gì là mười?...
GIẢNG ĐỀ KINH - KINH THẬP THIỆN
436
Kinh là những lời giáo huấn của đức Phật, vừa hợp với...
BÀI VĂN TRỮ TỪ TỰ RĂN
1,072
Ngày tháng nước chảy Giàu sang mây trôi. Gió lửa tan...
THIỀN SƯ BỔN TỊNH
714
Đạo vốn không tu, Đại đức cưỡng tu, đạo vốn không tác,...
THIỀN SƯ VIỆT NAM
784
Tất cả các pháp môn vốn từ tánh của các ngươi, tánh tất...