Tác giả: H.T Thích Nhất Hạnh

Trích “ĐẠO BỤT NGUYÊN CHẤT” - Thích Nhất Hạnh biên soạn và biên dịch - KINH BUÔNG BỎ SỞ TRI VÀ NGÔN TỪ

trích “đạo bụt nguyên chất” - thích nhất hạnh biên soạn và biên dịch - kinh buông bỏ sở tri và ngôn từ

Mình còn mang theo tà niệm mà cứ lo chỉ trích người khác (về những sai lầm thiếu sót của họ). Mình chỉ ham đề cao cái thấy của mình về sự thật. Khi gặp được một vị chân tu đích thực, thì mình thấy rằng vị ấy chẳng quan tâm...

DẠY CHÚNG - PHẦN BÌNH GIẢNG - NGƯỜI VÔ SỰ – THÍCH NHẤT HẠNH

dạy chúng - phần bình giảng - người vô sự – thích nhất hạnh

Khi đọc Lâm Tế Lục, ta có thể gặp một câu rất mù mờ khó hiểu và ta cố công tìm hiểu xem Tổ muốn nhắn nhủ gì. Kỳ thực những điều Tổ nói chỉ để khơi mở tuệ giác nằm trong lòng ta mà không phải là tuệ giác.

PHÁP ĐÀM - THÍCH NHẤT HẠNH - GIEO TRỒNG HẠNH PHÚC

pháp đàm - thích nhất hạnh - gieo trồng hạnh phúc

Pháp đàm là cơ hội để chúng ta học hỏi tuệ giác, kinh nghiệm thực tập của người khác, và cũng là cơ hội để chúng ta chia sẻ những kinh nghiệm, những niềm vui, những khó khăn, những vấn đề liên quan đến sự thực tập chánh niệm...