• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Hungkar Dorje Rinpoche
NHỮNG GÌ ĐƯA TA ĐẾN HẠNH PHÚC
119
Với những cánh hoa tâm nở bừng rực rỡ, bùn vọng tưởng không vướng bẩn được cuống hoa, chẳng hoen dính ngay một...