• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Jack Kornfield
THẤY CÁI TÂM NGUYÊN THUỶ - AJAHN CHAH
127
Sự tu tập của chúng ta đơn giản chỉ là nhìn thấy “cái tâm nguyên thủy” (bản lai diện mục). Chúng ta phải luyện...
BẢN DIỆU CA
238
Khi tầm nhìn của chúng ta mở ra chúng ta có thể hỏi những câu hỏi khác thường. Chúng ta được ban cho những mô hình...