Tác giả: Mark Joyner

HIỆN THỰC SỬ DỤNG ĐƯỢC - KHOA HỌC VỀ SỰ ĐƠN GIẢN ĐỂ ĐẠT ĐIỀU BẠN MUỐN- MARK JOYNER

hiện thực sử dụng được - khoa học về sự đơn giản để đạt điều bạn muốn- mark joyner

Nhận thức về những Bức tường Vô hình là bước đầu tiên để giải phóng chính mình. Bước tiếp theo, quan trọng không kém, điều mấu chốt mà tôi gọi là Mô hình linh hoạt thiết thực.

NGÔN NGỮ - KHOA HỌC VỀ SỰ ĐƠN GIẢN - MARK JOYNER

ngôn ngữ - khoa học về sự đơn giản - mark joyner

Hầu hết chúng ta không hiểu ngôn ngữ làm điều đó như thế nào, vì thế chúng ta không có cách nào để kiểm soát tác động của nó.

LỖI TƯ DUY - MARK JOYNER - KHOA HỌC VỀ SỰ ĐƠN GIẢN ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỀU BẠN MUỐN

lỗi tư duy - mark joyner - khoa học về sự đơn giản để đạt được điều bạn muốn

Ngay cả khi đã làm chủ được ngôn từ và nhạy bén nhận ra sự gây ảnh hưởng, chúng ta vẫn có thể rút ra những kết luận không có căn cứ từ những gì quan sát và nghe thấy.

NIỀM TIN - MARK JOYNER – KHOA HỌC VỀ SỰ ĐƠN GIẢN ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỀU BẠN MUỐN

niềm tin - mark joyner – khoa học về sự đơn giản để đạt được điều bạn muốn

Hiện tượng này có thể đẩy người ta tới việc hình thành những niềm tin mới, nhưng nó cũng có thể thúc đẩy chúng ta đến chỗ càng củng cố niềm tin vững chắc hơn bất chấp bằng chứng ngược lại.

LỖI TƯ DUY - MARK JOYNER – KHOA HỌC VỀ SỰ ĐƠN GIẢN ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỀU BẠN MUỐN

lỗi tư duy - mark joyner – khoa học về sự đơn giản để đạt được điều bạn muốn

Một ngụy biện hợp lý trong đó nó được giả định rằng bởi vì một sự kiện xảy ra sau một sự kiện khác, thì sự kiện trước là nguyên nhân.

LŨNG ĐOẠN THÔNG TIN - MARK JOYNER - KHOA HỌC VỀ SỰ ĐƠN GIẢN ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỀU BẠN MUỐN

lũng đoạn thông tin - mark joyner - khoa học về sự đơn giản để đạt được điều bạn muốn

Các nhà lãnh đạo chính trị trong suốt lịch sử đã thể hiện hiểu biết sâu sắc về sức mạnh của mô hình tư duy. Nếu bạn kiểm soát được mô hình nhận thức của một người, bạn kiểm soát được người đó. Điều này được thực...