Tác giả: Lama Mipham

NHỮNG GIÁO HUẤN VỀ CÁI NHÌN THẤY TRONG TRUNG ĐẠO - LAMA MIPHAM - YÊN TĨNH VÀ TRONG SÁNG

những giáo huấn về cái nhìn thấy trong trung đạo - lama mipham - yên tĩnh và trong sáng

Sự chứng ngộ bừng lên cho thấy rằng tánh Không bao gồm giải thoát khỏi sức nặng của sanh tử thì không ở đâu khác ngoài những sắc tướng được tri giác. Không có chỗ nào để đi đến, không có cái gì để khám phá ngoại trừ bản...

BÁNH XE THIỀN QUÁN - YÊN TĨNH VÀ TRONG SÁNG - LAMA MIPHAM

bánh xe thiền quán - yên tĩnh và trong sáng - lama mipham

Tưởng tượng một hình ảnh trước mắt mình Của bất cứ cái gì yêu thích nhất Và phân biệt năm nhóm những yếu tố (năm uẩn) Hãy bắt đầu phân tích thân thể tưởng tượng.

CON ĐƯỜNG CỦA BỒ TÁT - YÊN TĨNH VÀ TRONG SÁNG – LAMA MIPHAM

con đường của bồ tát - yên tĩnh và trong sáng – lama mipham

Điều kiện tiên quyết để đi vào con đường là một chắc chắn bằng trực giác rằng Sáu Ba La Mật diễn tả thái độ của con người phù hợp nhất với những nhu cầu và những trách nhiệm của hoàn cảnh con người. Sự mong muốn những...

THỰC HÀNH THIỀN ĐỊNH - LAMA MIPHAM - YÊN TĨNH VÀ TRONG SÁNG

thực hành thiền định - lama mipham - yên tĩnh và trong sáng

Thiền định cần được thực hành đều đặn thường xuyên. Bình minh và hoàng hôn là những thời gian tốt nhất cho thiền định nếu người ta hài hòa với tiết điệu thiên nhiên. Trong thành phố, tốt hơn hãy đợi đến tối cho đến khi...