• Tác Giả
  • Đời Sống Xã Hội
  • Lev Tolstoy
SUY NIỆM MỖI NGÀY
37
Sức mạnh tâm linh vốn có thể dịch chuyển thế giới này, thường hay vuột khỏi sự chú ý của ta. Nó không được tìm...
SUY NIỆM MỖI NGÀY
336
Nếu bạn mong đợi một phần thưởng cho tình yêu của mình, thì đó không phải là chuyện tình yêu chân thực. Cái phẩm...