Tác giả: Dadi Janki

TÌNH YÊU THƯƠNG VÀ SỰ THÔNG TUỆ - DADI JANKI - TỪ NỘI TÂM HƯỚNG RA BÊN NGOÀI

tình yêu thương và sự thông tuệ - dadi janki - từ nội tâm hướng ra bên ngoài

Dù là già hay trẻ, khi nhận thức được về con người đích thực của mình, chúng ta có thể trở nên trung thực và sáng suốt. Điều này cũng giúp cho chúng ta trở nên hiểu biết và trưởng thành hơn.

SỨC MẠNH CỦA NIỀM HẠNH PHÚC - DADI JANKI - TỪ NỘI TÂM HƯỚNG RA BÊN NGOÀI

sức mạnh của niềm hạnh phúc - dadi janki - từ nội tâm hướng ra bên ngoài

Thanh khiết, bình an, sức mạnh và hạnh phúc là bốn điều có liên hệ mật thiết với nhau. Trong đó, thanh khiết thật sự là nền tảng của ba điều còn lại. Chúng ta càng chú ý đến sự thanh khiết thì tâm hồn càng trở nên trong sạch và...