Tác giả: Sogyal Rinpoche

CÁI THẤY - THIỀN ĐỊNH - HÀNH

cái thấy - thiền định - hành

CÁI THẤYSự thực tập tu luyện Dzogchen được mô tả là “kiến, thiền, hành”. Thấy được một cách trực tiếp trạng thái tuyệt đối: Cảnh, hay nền tảng của bản thể chúng ta – tự tánh, tánh bản nhiên - là Kiến; cái cách để làm...

VÀI “BẰNG CHỨNG” VỀ TÁI SINH - TẠNG THƯ SỐNG CHẾT - SOGYAL RINPOCHE

vài “bằng chứng” về tái sinh - tạng thư sống chết - sogyal rinpoche

Đôi khi tôi tự hỏi, chúng sẽ giúp ta được bao nhiêu nếu ta nhớ được? Hay lại còn làm cho chúng ta rối ren thêm?

NGUỒN CẢM HỨNG - Sogyal Rinpoche - Bản Chất Của Tâm

nguồn cảm hứng - sogyal rinpoche - bản chất của tâm

Muốn an tâm, bạn hãy đi dạo vào lúc bình minh trong công viên, hay ngắm sương mai trên một đóa hồng trong vườn. Nằm giữa đất mà ngắm nhìn bầu trời, để tâm bạn trải ra trong cái bao la đó. Hãy để cho bầu trời bên ngoài đánh thức...

NGUỒN CẢM HỨNG - TẠNG THƯ SỐNG CHẾT - SOGYAL RINPOCHE

nguồn cảm hứng - tạng thư sống chết - sogyal rinpoche

Tôi đã nói rằng thiền định là con đường đưa đến giác ngộ và là nỗ lực lớn lao nhất của đời này. Mỗi khi nói về thiền định cho sinh viên, tôi luôn nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hành thiền với một kỷ luật quyết định...

TIẾN HÓA, NGHIỆP VÀ TÁI SINH - TẠNG THƯ SỐNG CHẾT - SOGYAL RINPOCHE

tiến hóa, nghiệp và tái sinh - tạng thư sống chết - sogyal rinpoche

Ta hãy trở lại vấn đề bằng chứng cụ thể. Không phải chỉ vì ta chưa bao giờ nghe về Tây Tạng, hay chưa từng đến đấy, mà ta nói rằng không có xứ Tây Tạng. Trước khi lục địa khổng lồ Mỹ châu được “tìm ra,” có ai ở châu Âu...

TỊNH QUANG CON HỘI NHẬP TỊNH QUANG MẸ - SOGYAL RINPOCHE - TẠNG THƯ SỐNG CHẾT

tịnh quang con hội nhập tịnh quang mẹ - sogyal rinpoche - tạng thư sống chết

Hãy tưởng tượng, nhờ thực tập toàn hảo sự an trú bản tánh, mà sự trực nhận bản tánh ấy giống như một vầng mặt trời rực rỡ. Tư tưởng và cảm xúc vẫn tiếp tục sanh khởi, chúng như những đợt sóng đen tối. Nhưng mỗi khi...

THIỆN TÂM SOGYAL - RINPOCHE – BẢN CHẤT CỦA TÂM

thiện tâm sogyal - rinpoche – bản chất của tâm

Niềm tin vào tái sinh cho ta thấy có một thứ công bằng tối hậu hay thiện tính trong vũ trụ. Chính thiện tính ấy mà tất cả chúng ta đang cố phơi bày, làm cho hiển lộ. Bất cứ khi nào chúng ta có hành động tích cực, là ta đang tiến về...

HÒA NHẬP THIỀN VỚI HÀNH ĐỘNG - SOGYAL RINPOCHE – BẢN CHẤT CỦA TÂM

hòa nhập thiền với hành động - sogyal rinpoche – bản chất của tâm

Rồi sau thời thiền định, điều quan trọng là đừng đầu hàng cái khuynh hướng củng cố lối nhận thức của ta đối với sự vật. Khi bạn vào lại đời sống hàng ngày, hãy để cho tuệ giác, tri kiến, lòng bi mẫn, tính khí, sự khoáng...

NHỮNG HỨA HẸN CỦA GIÁC NGỘ - SOGYAL RINPOCHE - BẢN CHẤT CỦA TÂM

những hứa hẹn của giác ngộ - sogyal rinpoche - bản chất của tâm

Sự giác ngộ, như tôi đã nói, là có thực, và bất cứ ai trong mỗi chúng ta cũng có thể, nếu được huấn luyện đúng cách, và gặp đúng “thời tiết nhân duyên, sẽ trực nhận được tự tính tâm và nhờ thế biết được trong ta có cái...