• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Sogyal Rinpoche
VÀI “BẰNG CHỨNG” VỀ TÁI SINH - TẠNG THƯ SỐNG CHẾT - SOGYAL RINPOCHE
1,765
Đôi khi tôi tự hỏi, chúng sẽ giúp ta được bao nhiêu nếu ta...
NGUỒN CẢM HỨNG - Sogyal Rinpoche - Bản Chất Của Tâm
1,281
Muốn an tâm, bạn hãy đi dạo vào lúc bình minh trong công viên,...
NGUỒN CẢM HỨNG - TẠNG THƯ SỐNG CHẾT - SOGYAL RINPOCHE
405
Tôi đã nói rằng thiền định là con đường đưa đến giác...
TIẾN HÓA, NGHIỆP VÀ TÁI SINH - TẠNG THƯ SỐNG CHẾT - SOGYAL RINPOCHE
456
Ta hãy trở lại vấn đề bằng chứng cụ thể. Không phải chỉ...
THIỆN TÂM SOGYAL - RINPOCHE – BẢN CHẤT CỦA TÂM
4,314
Niềm tin vào tái sinh cho ta thấy có một thứ công bằng tối...
NHỮNG HỨA HẸN CỦA GIÁC NGỘ - SOGYAL RINPOCHE - BẢN CHẤT CỦA TÂM
1,345
Sự giác ngộ, như tôi đã nói, là có thực, và bất cứ ai trong...