• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Thiền Sư Lai Quả
NẮM GIỮ DỤNG VÀ ĐẮC LỰC DỤNG
209
Phải biết, tâm của dụng công còn độc hơn nọc rắn, nó có...
THÔ TÂM DỤNG & MIÊN MẬT DỤNG - LAI QUẢ THIỀN SƯ
147
Thô tâm là gì? Như gói nhiều đậu nành trong bao, dù để ở...
THANH KHIẾT - THIỀN SƯ LAI QUẢ
1,013
 Người tham thiền trước nhất cần phải ba nghiệp thanh tịnh,...