Tác giả: Kang Sung Ryul

NHỮNG ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA BỐN THÁNH NHÂN VĨ ĐẠI CỦA THẾ GIỚI - TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL – LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VIẾT CHO THANH THIẾU NIÊN

những điểm tương đồng và khác biệt giữa bốn thánh nhân vĩ đại của thế giới - tiến sĩ kang sung ryul – lịch sử triết học phương đông viết cho thanh thiếu niên

Có người từ những hoàn cảnh mà các vị thánh nhân này qua đời đã nói đến sự khác biệt giữa văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây. Nghĩa là, cũng giống như có thể thấy dòng thác chảy từ trên xuống dưới trong một bức họa...

NHỮNG ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA BỐN THÁNH NHÂN VĨ ĐẠI CỦA THẾ GIỚI - Tiến Sĩ Kang Sung Ryul

những điểm tương đồng và khác biệt giữa bốn thánh nhân vĩ đại của thế giới - tiến sĩ kang sung ryul

Về thời gian sống và hoạt động. Ngoài Jesus, ba vị còn lại đều sống vào khoảng thế kỷ 5 t.CN. Khổng Tử sinh năm 551 t.CN và mất năm 479 t.CN, Thích Ca Mâu Ni sinh năm 566 t.CN và mất năm 486 t.CN, Socrates sinh năm 469 t.CN và mất năm 399 t.CN....