Tác giả: Tulku Thondup

CÁI THẤY (NỀN TẢNG) - LONGCHEN RABJAM - PHẬT TÂM - TULKU THONDUP

cái thấy (nền tảng) - longchen rabjam - phật tâm - tulku thondup

Sanh tử và Niết bàn phát sanh từ “Nền tảng” như “những Hình tướng Xuất hiện của Nền tảng” như thế nào theo những giáo lý Đại Toàn Thiện thậm thâm

THIỀN VỀ PHẬT DƯỢC SƯ, TULKU THONDUP, ĐỘ SINH VÔ BIÊN

thiền về phật dược sư, tulku thondup, độ sinh vô biên

Hãy nghĩ và cảm nhận thân tâm bạn đang nở rộ năng lượng này, khiến bạn trở thành một chiếc bình mở đón nhận phước lành từ các vị Phật Dược Sư.

CHÚNG TA ĐỀU LÀ PHẬT - NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM - TULKU THONDUP RINPOCHE

chúng ta đều là phật - năng lực chữa lành của tâm - tulku thondup rinpoche

Tâm giác ngộ thực sự không xa lạ lắm đâu. Tánh không hay sự rỗng rang luôn ở đây với chúng ta, dù chúng ta thường không nhận ra nó. Chúng ta có thể thể nghiệm toàn bộ về nó vào những thời điểm quan trọng trong cuộc sống, hay...

CHẾT KHÔNG PHẢI LÀ HẾT - TRÍCH CHẾT AN BÌNH, TÁI SINH HỶ LẠC - TULKU THONDUP

chết không phải là hết - trích chết an bình, tái sinh hỷ lạc - tulku thondup

Nghiệp lực sẽ đẩy ta đi vào tái sinh, có thể không được sinh vào cõi người, và trong những cõi đó, chúng ta không thể tu tập được và chúng ta sẽ không có được tiến bộ tâm linh. Chúng ta sẽ lang thang trôi nổi qua vòng sinh tử luân...

NHỮNG THIỀN ĐỊNH CHỈ VÀ QUÁN -TULKU THONDUP RINPOCHE - NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM

những thiền định chỉ và quán -tulku thondup rinpoche - năng lực chữa lành của tâm

Trong thiền định, có thể thấy thân thể không phải thanh tịnh mà cũng không phải không thanh tịnh, mà chỉ như sự mở trống bao la. Tâm không phải vĩnh cửu mà cũng không phải không hiện hữu, mà chỉ là sự rỗng rang thanh tịnh. Tất cả...

BẤT CỨ AI CŨNG ĐƯỢC LỢI LẠC - TULKU THONDUP RINPOCHE - NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM

bất cứ ai cũng được lợi lạc - tulku thondup rinpoche - năng lực chữa lành của tâm

Tôi kể câu chuyện này để minh họa sức mạnh của tâm, và vì người ta quan tâm mạnh mẽ về việc duy trì sức khỏe thân thể của họ. Một số chúng ta là những vị thầy tâm linh. Nhưng bất cứ ai cũng có thể được lợi lạc từ thiền...

CHỮA BỆNH VỚI NĂNG LỰC CỦA THIÊN NHIÊN - TULKU THONDRUP – NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM

chữa bệnh với năng lực của thiên nhiên - tulku thondrup – năng lực chữa lành của tâm

Với sự cẩn thận và tôn trọng, chúng ta ngồi hay nằm ngửa trên mặt đất trần trụi, cát hay đá. Hãy tiếp xúc với nó bằng tay hay chân. Cảm nhận tính chất vững chắc, mạnh mẽ và oai nghiêm. Bằng tham thiền và cảm nhận tính chất...

ĐỐI MẶT VỚI NHỮNG VẤN ĐỀ MỘT CÁCH BÌNH AN -TRÍCH NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM - TULKU THONDUP

đối mặt với những vấn đề một cách bình an -trích năng lực chữa lành của tâm - tulku thondup

Vẫn duy trì sự bình thản trong tâm, hãy chấp nhận và đối mặt vấn đề với quyết tâm chữa lành nó, nghĩ rằng: “Tôi không ổn, người ấy cũng không ổn, quan hệ giữa chúng tôi thật không ổn, nhưng tất cả những điều đó cũng không...