• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Bạch Ẩn Huệ Hạc
THIỀN SƯ NHẬT BẢN
655
Lần đầu tiên tham kiến sư Shoju, Hakuin đã trình lên một bài...
TRỞ VỀ NGUỒN TÂM – VƯỢT THOÁT SANH-TỬ
721
Tôn giáo không chỉ là then chốt mà đồng thời còn là nguồn...