Tác giả: Akong Tulku Rinpoche

ĐỘNG CƠ CHÂN CHÁNH - NGHỆ THUẬT ĐỂ SỐNG TRỌN VẸN Ý NGHĨA CUỘC ĐỜI  - AKONG TULKU RINPOCHE

động cơ chân chánh - nghệ thuật để sống trọn vẹn ý nghĩa cuộc đời  - akong tulku rinpoche

Bây giờ có nhiều người quan tâm đến thiền định, nhưng thường vì những động cơ tò mò. Phần còn lại của nhân loại có thể đang sống trong lửa và máu hay chết vì đói, như người bên cạnh của họ đang chết vì cô đơn, họ không...

 ĐỘNG CƠ CHÂN CHÁNH - NGHỆ THUẬT ĐỂ SỐNG TRỌN VẸN Ý NGHĨA CUỘC ĐỜI  - AKONG TULKU RINPOCHE

 động cơ chân chánh - nghệ thuật để sống trọn vẹn ý nghĩa cuộc đời  - akong tulku rinpoche

Người ta có thể so sánh động cơ chân chính với một cành cây ghép. Hiếm khi một sự ghép cành thành ngay cú đầu tiên : phải làm nhiều lần để việc đó thành công. Sự làm thử ban đầu có lẽ có những bước giả vờ : làm sao đòi hỏi...

ĐỘNG CƠ CHÂN CHÁNH - Akong Tulku Rinpoche

động cơ chân chánh - akong tulku rinpoche

Nếu hạnh phúc là một trạng thái thường hằng và người ta không bao giờ cảm nghiệm những khó khăn hay khổ đau, có lẽ người ta không cần tiến bộ về tâm linh. Thực ra, những vấn đề và những khó nhọc người ta chạm mặt hết...

DẪN VÀO NHỮNG THỰC TẬP - AKONG TULKU RINPOCHE - NGHỆ THUẬT ĐỂ SỐNG TRỌN VẸN Ý NGHĨA CUỘC ĐỜI

dẫn vào những thực tập - akong tulku rinpoche - nghệ thuật để sống trọn vẹn ý nghĩa cuộc đời

Đối với đạo Phật, cái gì có ở đích cuối cùng phải đã có ở những bước đầu tiên. Những bài thực tập này đặt nền trên căn bản Phật tánh và đưa đến mục đích là Phật tánh, trí huệ và đại bi, vì thế giải thoát hay chứng...