Tác giả: Longchenpa

365 NGÀY THIỀN - JEAN SMITH - Trương Xuân Huy dịch - NXB: Thời Đại và Hồng Đức, 2013

365 ngày thiền - jean smith - trương xuân huy dịch - nxb: thời đại và hồng đức, 2013

Phật Tánh bản lai của chúng ta không một mảy may mang tính khách thể. Nó trống rỗng, hiện diện khắp nơi, tĩnh lặng, thanh tịnh.

CHỦ ĐỀ KIM CƯƠNG THỨ NHẤT: VẮNG MẶT - LONGCHENPA - TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN & DZOGCHEN CĂN BẢN

chủ đề kim cương thứ nhất: vắng mặt - longchenpa - toàn thiện tự nhiên & dzogchen căn bản

CHỦ ĐỀ KIM CƯƠNG THỨ NHẤT: VẮNG MẶTToàn Thiện Tự Nhiên – Dzogchen Căn Bản Longchenpa---o0o---5. MỘT TƯƠNG TỰ XÁC ĐỊNH CHO VẮNG MẶT Trong tạng vũ trụ vốn là không gian vô biênmọi hình tướng của vật chất và năng lượng xảy ra như...

CHỦ ĐỀ ĐÍCH THỰC - LONGCHENPA – BẠN LÀ ĐÔI MẮT CỦA THẾ GIỚI

chủ đề đích thực - longchenpa – bạn là đôi mắt của thế giới

nên xác quyết có hai phần: (1) xác quyết cái gì xuất hiện là trò chơi của bản thân kinh nghiệm; (2) xác định rằng bản thân kinh nghiệm là trống rỗng.