• Tác Giả
  • Đời Sống Xã Hội
  • Matthieu Ricard
DILGO KHYENTSE RINPOCHE
36
Khyentse Rinpoche sinh năm 1910, là con trai thứ tư của gia đình Dilgo...
NGƯỜI TRẺ CÓ THỂ BẮT ĐẦU THIỀN NHƯ THẾ NÀO?
225
Những nghi lễ này giống như việc hành thiền tập thể và trong...
CUỘC ĐỐI THOẠI GIỮA KHOA HỌC VÀ PHẬT GIÁO
701
Bởi vì suy nghĩ về cái trống rỗng là phương thuốc giúp tự...
NƠI GIAO NHAU NHỮNG CON ĐƯỜNG
468
Sự quan tâm mà Phật Giáo từ lâu dành cho nhiều vấn đề gần...
XÃ HỘI HỌC VỀ HẠNH PHÚC
543
Những người thực hành một tôn giáo sống hạnh phúc hơn và...
THỰC HÀNH CHẤP NHẬN TRONG ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY CỦA CHÚNG TÔI
432
Không có gì phản tác dụng hơn là tự nhủ rằng hiện tại lẽ...