Tác giả: Namkhai Norbu Rinpoche

NỀN TẢNG VÀ CÁCH THẤY - CHÖGYAL NAMKHAI NORBU DZOGCHEN - Trạng Thái Tự Toàn Thiện

nền tảng và cách thấy - chögyal namkhai norbu dzogchen - trạng thái tự toàn thiện

​​​​​​​Bản tánh của những hiện tượng là bất nhị, nhưng mỗi cái, trong trạng thái chính nó, thì vượt khỏi những giới hạn của tâm.

LỜI NGUYỆN PHỔ HIỀN - GIÁO LÝ ĐẠI TOÀN THIỆN (DZOGCHEN TEACHING) - CHÖGYAL NAMKHAI NORBU

lời nguyện phổ hiền - giáo lý đại toàn thiện (dzogchen teaching) - chögyal namkhai norbu

Lời nguyện này không chỉ được sử dụng để cầu nguyện mà còn rất quan trọng để có được trí huệ và hiểu biết. Nói chung, người thực hành sử dụng nó như một bài tụng nguyện và trì tụng nó để ở trong trạng thái...

NỀN TẢNG TRONG ĐẠI TOÀN THIỆN - GIÁO LÝ ĐẠI TOÀN THIỆN - CHÖGYAL NAMKHAI NORBU

nền tảng trong đại toàn thiện - giáo lý đại toàn thiện - chögyal namkhai norbu

Một đạo sư giới thiệu cho đệ tử trí huệ, hiểu biết là giới thiệu cái mà chúng ta gọi là Nền tảng trong giáo lý Đại Toàn Thiện, hay zhi trong tiếng Tây Tạng: cái mà chúng ta đã có ngay từ ban đầu, tiềm năng của chúng ta.

THAM THIỀN TRONG ĐẠI TOÀN THIỆN - GIÁO LÝ ĐẠI TOÀN THIỆN - CHÖGYAL NAMKHAI NORBU

tham thiền trong đại toàn thiện - giáo lý đại toàn thiện - chögyal namkhai norbu

Có nhiều kinh nghiệm khác nhau tạo thành nền tảng cho việc khai triển tham thiền. Chúng được coi là những chủ đề rất quan trọng và điều quan trọng là phải hiểu tại sao.

TẤM GƯƠNG - LỜI KHUYÊN VỀ SỰ HIỆN DIỆN CỦA TÁNH GIÁC - CHOGYAL NAMKHAI NORBU

tấm gương - lời khuyên về sự hiện diện của tánh giác - chogyal namkhai norbu

Một người thực hành Dzogchen phải nhận thức sự hiện diện hoàn hảo trong cái biết, và để cho mục đích ấy anh ta phải thực sự hiểu tâm mình và thành công trong việc kiểm soát nó. Những giải thích khác có kết quả và rốt cuộc sẽ...

TẤM GƯƠNG - LỜI KHUYÊN VỀ SỰ HIỆN DIỆN CỦA TÁNH GIÁC - CHOGYAL NAMKHAI NORBU

tấm gương - lời khuyên về sự hiện diện của tánh giác - chogyal namkhai norbu

Một người thực hành Dzogchen phải nhận thức sự hiện diện hoàn hảo trong cái biết, và để cho mục đích ấy anh ta phải thực sự hiểu tâm mình và thành công trong việc kiểm soát nó. Những giải thích khác có kết quả và rốt cuộc sẽ...

QUAN TRỌNG CỦA TRAO TRUYỀN - CHÖGYAL NAMKHAI NORBU DZOGCHEN - TRẠNG THÁI TỰ TOÀN THIỆN

quan trọng của trao truyền - chögyal namkhai norbu dzogchen - trạng thái tự toàn thiện

Những giáo lý Dzogchen gắn liền với một trao truyền, nằm nơi đạo sư và là quan trọng căn bản cho sự khai triển hiểu biết và chứng ngộ của đệ tử.

SỰ QUAN TRỌNG CỦA TRAO TRUYỀN - CHÖGYAL NAMKHAI NORBU - DZOGCHEN - TRẠNG THÁI TỰ TOÀN THIỆN

sự quan trọng của trao truyền - chögyal namkhai norbu - dzogchen - trạng thái tự toàn thiện

Đạo sư là cửa vào hiểu biết cho đệ tử và sự trao truyền của ngài luôn luôn hiện diện trong đời sống của một hành giả.