Tác giả: Nguyễn Tường Bách

BƯỚC DỪNG CHÂN

bước dừng chân

Tôi cảm nhận Liên Hoa Sinh đã cho tôi một lời khai thị. Nhưng tôi cũng biết rõ mình hiểu lời Ngài theo mức độ của mình, mức độ sơ cơ của mình. Tại Parphing, tôi đã biết “...Ngài phụng sự cho hữu tình, khai thị pháp đúng như khả...

THỜI GIAN LÀ ẢO GIÁC - NGUYỄN TƯỜNG BÁCH - ĐƯỜNG RỘNG THÊNH THANG

thời gian là ảo giác - nguyễn tường bách - đường rộng thênh thang

Thế gian không có gì khác ngoài Hiện tại, chúng ta chìm ngập trong Hiện tại mà không biết đó là Hiện tại. Vọng tưởng, quá khứ, tương lai... cũng đều là Hiện tại cả vì tất cả đang xuất hiện. Hiện tại không phải là một khung...

DỌC SÔNG YARLUNG TSANGPO - NGUYỄN TƯỜNG BÁCH - MÙI HƯƠNG TRẦM

dọc sông yarlung tsangpo - nguyễn tường bách - mùi hương trầm

Thiên nhiên rộng mở làm ý thức ta lan tỏa. Màu sắc rực rỡ và thuần tịnh cho ta sớm biết, màu sắc chính là những “mẫu hình nguyên thủy", những cánh cửa trực tiếp dẫn vào sự chứng nghiệm. Sự tĩnh lặng đang ngự trị chỉ kéo ta...

HẠT GIỐNG NẢY MẦM - NGUYỄN TƯỜNG BÁCH - ĐƯỜNG XA NẮNG MỚI

hạt giống nảy mầm - nguyễn tường bách - đường xa nắng mới

"Núi chọn người chứ không phải người chọn núi". Đó là điều chúng tôi đã nghe qua. Ngân Sơn không phải chỗ để ai muốn đến là đến. Về phía mình, rõ là tất cả tham dự vì lòng kính mộ một vùng đất thiêng liêng của địa cầu,...