• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Nguyễn Tường Bách
THỜI GIAN LÀ ẢO GIÁC
131
Thế gian không có gì khác ngoài Hiện tại, chúng ta chìm ngập trong Hiện tại mà không biết đó là Hiện tại. Vọng...
DỌC SÔNG YARLUNG TSANGPO
177
Thiên nhiên rộng mở làm ý thức ta lan tỏa. Màu sắc rực rỡ và thuần tịnh cho ta sớm biết, màu sắc chính là những...
HẠT GIỐNG NẢY MẦM
418
"Núi chọn người chứ không phải người chọn núi". Đó là điều chúng tôi đã nghe qua. Ngân Sơn không phải chỗ để ai...