Tác giả: Abby Wynne

GỬI YÊU THƯƠNG VÀ ÁNH SÁNG ĐẾN BẠN BÈ VÀ GIA ĐÌNH - ABBY WYNNE - CHỮA LÀNH BẰNG NĂNG LƯỢNG

gửi yêu thương và ánh sáng đến bạn bè và gia đình - abby wynne - chữa lành bằng năng lượng

GỬI YÊU THƯƠNG VÀ ÁNH SÁNG ĐẾN BẠN BÈ VÀ GIA ĐÌNHCHỮA LÀNH BẰNG NĂNG LƯỢNG - ABBY WYNNE---o0o---Hãy rõ ràng với nhau, việc học các kỹ thuật trong cuốn sách này không giúp bạn có đủ tư cách để trở thành một người thực hành Chữa...

CƠ CHẾ CỦA VIỆC CHỮA LÀNH BẰNG NĂNG LƯỢNG - ABBY WYNNE – CHỮA LÀNH BẰNG NĂNG LƯỢNG

cơ chế của việc chữa lành bằng năng lượng - abby wynne – chữa lành bằng năng lượng

Vì vậy, khi bạn “mở vòi” cho chính bạn, bằng việc luyện tập Chữa lành bằng Năng lượng, năng lượng rung động cao mới sẽ chảy vào người bạn, rồi những thứ cũ mà bạn không muốn có sẽ bị lay chuyển, dịch chuyển và rời đi.

NĂNG LƯỢNG CHỮA LÀNH LÀ GÌ? - CHỮA LÀNH BẰNG NĂNG LƯỢNG – ABBY WYNNE

năng lượng chữa lành là gì? - chữa lành bằng năng lượng – abby wynne

Mọi người đang sống đều tiếp xúc được với Sinh Lực này. Trong thân xác, nó chảy xung quanh các cơ quan và mô cơ và được cho là chịu trách nhiệm đối với sức khỏe. Như tôi đã nói, Sinh lực của chúng ta có ý thức. Vì vậy, nó...