Tác giả: Padmasambhava

LỜI KHAI THỊ BẰNG MIỆNG VỀ THỰC HÀNH NHỮNG KHAI THỊ TỪ ĐỨC LIÊN HOA SANH - NGÀI PADMASAMBHAVA

lời khai thị bằng miệng về thực hành những khai thị từ đức liên hoa sanh - ngài padmasambhava

Để làm cho sự thực hành tâm linh của con có ý nghĩa, hãy áp dụng nó bất cứ lúc nào con cần một phương thuốc. Nếu con có một kinh nghiệm kinh khủng, hãy giữ Tam Bảo trong tâm! Trong mọi hoạt động của đời sống hàng ngày đi, đứng,...

TUYÊN BỐ TỐI HẬU VỀ TÍNH ĐƠN GIẢN - GURU RINPOCHE - PHÁT HIỆN BỞI CHOKGYUR LINGPA

tuyên bố tối hậu về tính đơn giản - guru rinpoche - phát hiện bởi chokgyur lingpa

Samantabhadra (Phổ Hiền) thì không tốt và xấu. Mệt mỏi biết bao khi xem ngài là nhị nguyên, như tốt và xấu! Đáng thương biết bao khi cho ngài là trong sạch hay không trong sạch. Ta tuyên bố đều này trong pháp giới không có tốt và xấu.

TUYÊN BỐ TỐI HẬU VỀ TÍNH ĐƠN GIẢN - GURU RINPOCHE - PHÁT HIỆN BỞI CHOKGYUR LINGPA

tuyên bố tối hậu về tính đơn giản - guru rinpoche - phát hiện bởi chokgyur lingpa

Bản thân pháp giới thì không có những tạo tác giả tạo. Sai lầm biết bao nhiêu khi chúng ta nhìn nó là nhị nguyên, như tốt và xấu! Mê lầm biết bao nhiêu khi thêm những đặc tướng cho sự vật! Ta tuyên bố điều này trong pháp giới...

NHỮNG LẦM LẠC CỦA CÁI THẤY, THIỀN ĐỊNH VÀ HẠNH - NHỮNG LỜI KHAI THỊ TỪ ĐỨC LIÊN HOA SANH VỀ CON ĐƯỜNG ĐẠI TOÀN THIỆN

những lầm lạc của cái thấy, thiền định và hạnh - những lời khai thị từ đức liên hoa sanh về con đường đại toàn thiện

Tsogyal, yếu tính trống không của tánh Giác của con thì không do cái gì tạo ra. Không nhân và duyên, nó hiện tiền xưa nay. Chớ cố công thay đổi hay làm biến chất tánh Giác. Hãy để nó hiện hữu đúng như nó là! Như thế con sẽ thoát khỏi...

CHỮA BỆNH - NGÀI PADMASAMBHAVA - NHỮNG KHAI THỊ TỪ ĐỨC LIÊN HOA SANH

chữa bệnh - ngài padmasambhava - những khai thị từ đức liên hoa sanh

Để tịnh hóa chướng ngại của bệnh tật và đau đớn của thân, có năm điểm: căn cứ nơi đó bệnh tật trú ẩn, nguyên nhân để cho bệnh tật xảy ra, các hoàn cảnh làm nó hoạt động, các hậu quả chín mùi của nó, và cách thức chữa...

TRẠNG THÁI BỔN NGUYÊN CỦA PHẬT QUẢ -Padmasambhava

trạng thái bổn nguyên của phật quả -padmasambhava

Trong Đại Toàn Thiện có nói rằng một nền tảng hay cơ sở đơn nhất, nhưng có hai đường, một của giác và một của vô minh, và kết quả là có hai quả, hiện hữu như một vị Phật và hiện hữu như một chúng sanh bình thường.

MƯỜI LỖI LẦM - GIÁO HUẤN DAKINI

mười lỗi lầm - giáo huấn dakini

Đạo sư Padma nói: Con sẽ có mười lỗi lầm khiến không thể thành công trong việc thực hành Pháp khi con không trở thành đệ tử trong mười nền tảng của sự tu hành.

THỰC HÀNH ĐÚNG PHẬT PHÁP - PADMASAMBHAVA GURU - NHỮNG KHAI THỊ TỪ ĐỨC LIÊN HOA SANH VỀ CON ĐƯỜNG ĐẠI TOÀN THIỆN

thực hành đúng phật pháp - padmasambhava guru - những khai thị từ đức liên hoa sanh về con đường đại toàn thiện

Có đức tin không có nghĩa là rên rỉ, thút thít; mà có nghĩa là đi vào con đường chánh do biết sợ chết và tái sanh. Chuyên cần không có nghĩa là dấn thân vào các hoạt động khác nhau không ngừng nghỉ; mà có nghĩa là nỗ lực trong các...

CỐT TỦY TINH HOA CỦA NHỮNG GIÁO HUẤN KHẨU TRUYỀN - GIÁO HUẤN DAKINI: NHỮNG GIÁO HUẤN KHẨU TRUYỀN CỦA ĐỨC LIÊN HOA SANH CHO CÔNG CHÚA YESHE TSOGAL

cốt tủy tinh hoa của những giáo huấn khẩu truyền - giáo huấn dakini: những giáo huấn khẩu truyền của đức liên hoa sanh cho công chúa yeshe tsogal

KÍNH LỄ ĐẠO SƯ Công Chúa Tsogyal xứ Kharchen đã phục vụ Hóa Thân Orgyen Padmakara từ lúc tám tuổi, đã đi theo Ngài như hình với bóng. Khi vị Thầy sắp rời Tây Tạng đến xứ sở La Sát, công nương xứ Kharchen đã dâng một mandala...

TỰ GIẢI THOÁT QUA THẤY VỚI TÁNH GIÁC TRẦN TRỤI - PADMASAMBHAVA

tự giải thoát qua thấy với tánh giác trần trụi - padmasambhava

Khi con được đưa vào như vậy qua phương pháp cực kỳ mạnh mẽ này để đi vào thực hành, (Con trực tiếp khám phá) rằng tánh giác tự thân trực tiếp tức thời của con chính là cái này (và không cái gì khác),  Và rằng nó có sự...