• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Padmasambhava
THỰC HÀNH ĐÚNG PHẬT PHÁP
119
Có đức tin không có nghĩa là rên rỉ, thút thít; mà có nghĩa là...
CỐT TỦY TINH HOA CỦA NHỮNG GIÁO HUẤN KHẨU TRUYỀN
402
KÍNH LỄ ĐẠO SƯ Công Chúa Tsogyal xứ Kharchen đã phục vụ...
TỰ-GIẢI THOÁT QUA THẤY VỚI TÁNH GIÁC TRẦN TRỤI
369
Khi con được đưa vào như vậy qua phương pháp cực kỳ mạnh...
VÒNG HOA PHA LÊ CỦA THỰC HÀNH HÀNG NGÀY
288
Những tri giác của tâm, tất cả mọi chuyển động của tư...
SỰ CẮT ĐỨT ĐƠN NHẤT CỦA CÁI THẤY VÀ TU HÀNH THIỀN ĐỊNH
501
Qua sự chứng ngộ này, mọi sự được kinh nghiệm là tâm. Vì...
LỜI KHAI THỊ BẰNG MIỆNG VỀ THỰC HÀNH
1,279
Đại sư Padmakara, người giữ gìn cột trụ đời sống của lời...