• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • Patrick King
CHÚ TRỌNG VÀO HÀNH ĐỘNG VÀ CẢM XÚC
409
Đầu tiên, hãy xác định chính xác và cụ thể những kết quả mà bạn mong muốn, càng cụ thể càng tốt. Bạn nghĩ...