Tác giả: Patrick King

MỌI NGƯỜI THÍCH CẢM GIÁC QUEN THUỘC VÀ NHỮNG ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG - TÂM LÝ HỌC ỨNG DỤNG - PATRICK KING

mọi người thích cảm giác quen thuộc và những điểm tương đồng - tâm lý học ứng dụng - patrick king

Một nghiên cứu được thực hiện bởi Morell, Twillman và Sullaway vào năm 1989 đã chỉ ra rằng, chúng ta dễ bị hấp dẫn bởi những người có cùng kiểu tính cách với mình.

CON NGƯỜI YÊU THÍCH SỰ TÍCH CỰC - PATRICK KING - TÂM LÝ HỌC ỨNG DỤNG

con người yêu thích sự tích cực - patrick king - tâm lý học ứng dụng

Những ảnh hưởng này giữa các cá nhân được gọi là sự lan tỏa cảm xúc, là hiện tượng đã được các nhà tâm lý học công nhận trong hơn nửa thế kỷ, bắt đầu với Schachter vào năm 1959, sau đó cũng bao gồm cả những công trình...

SÁU NHU CẦU CƠ BẢN CỦA CON NGƯỜI - TƯ DUY ĐỘT PHÁ – PATRICK KING

sáu nhu cầu cơ bản của con người - tư duy đột phá – patrick king

Sáu nhu cầu này điều khiển cuộc đời của chúng ta theo những cách chúng ta có thể diễn giải và không bao giờ nghĩ đến. Ở bất kì thời điểm nào, phần lớn chúng ta sẽ xem trọng hai trong số sáu nhu cầu này nhất. Chúng có vai trò vô...

CHÚ TRỌNG VÀO HÀNH ĐỘNG VÀ CẢM XÚC - PATRICK KING – TƯ DUY ĐỘT PHÁ

chú trọng vào hành động và cảm xúc - patrick king – tư duy đột phá

Đầu tiên, hãy xác định chính xác và cụ thể những kết quả mà bạn mong muốn, càng cụ thể càng tốt. Bạn nghĩ thành công trông như thế nào? Hãy cố hình dung một bức tranh toàn diện nhất có thể, chi tiết đến những vật bạn sở hữu...