Tác giả: Sri Nisargadatta Maharaj

THOÁT KHỎI SỰ ĐỒNG HÓA CHÍNH MÌNH VỚI THÂN XÁC NÀY

thoát khỏi sự đồng hóa chính mình với thân xác này

Ông phải tìm ra thân xác này là cái gì, lúc đó thì công việc hoàn tất. Thoạt tiên thân xác này rất nhỏ bé. Ý thức xuất hiện trong thân xác, rồi thân xác nhỏ bé phát triển thành một thân xác lớn hơn.

CON NGƯỜI KHÔNG PHẢI THỰC TẠI - TA LÀ CÁI ĐÓ – SRI NISARGADATTA MAHARAJ

con người không phải thực tại - ta là cái đó – sri nisargadatta maharaj

Hỏi: Xin vui lòng cho chúng tôi biết ông đã giác ngộ như thế nào? Maharaj: Năm 34 tuổi Ta gặp Tôn sư, và năm 37 tuổi Ta giác ngộ.

CÓ THỂ NHẬN RA VÔ MINH NHƯNG KHÔNG THỂ NHẬN RA GIÁC NGỘ - SRI NISARGADATTA MAHARAJ – TA LÀ CÁI ĐÓ

có thể nhận ra vô minh nhưng không thể nhận ra giác ngộ - sri nisargadatta maharaj – ta là cái đó

Hỏi: Thuyết giáo của ông chẳng có gì thay đổi, năm nào cũng thế. Hình như không có tiến triển nào trong những gì ông nói với chúng tôi. Maharaj: Người đau ốm trong bệnh viện được chữa trị và bình phục. Chữa trị là công việc...