Tác giả: Taitetsu Unno

THA LỰC - SÔNG LỬA SÔNG NƯỚC - TAITETSU UNNO

tha lực - sông lửa sông nước - taitetsu unno

Thay vì trốn chạy khỏi những xúc cảm khó khăn (hay bám vào những xúc cảm thích thú), người thực hành sự chú tâm trần trụi trở nên có thể chứa đựng bất kỳ phản ứng nào : để mở không gian cho nó, nhưng không hoàn toàn gắn bó với...

ĐỜI SỐNG KHÔNG THỂ LẬP LẠI - SÔNG LỬA SÔNG NƯỚC - TAITETSU UNNO

đời sống không thể lập lại - sông lửa sông nước - taitetsu unno

Dễ nói về đời sống là quý giá và không thể lập lại, nhưng trừ phi chúng ta thực sự biết lý do, còn không thì những lời nói có thể trống rỗng, vô nghĩa. Chỉ do được thức tỉnh bởi công việc không thời gian của lòng bi chân thật...

THỰC HÀNH TỊNH ĐỘ CHÂN TÔNG TAITETSU UNNO - LIVING IN AMIDA’S UNIVERSAL VOW.

thực hành tịnh độ chân tông taitetsu unno - living in amida’s universal vow.

Nếu tôi dịch niệm Phật ra tiếng Anh, nó sẽ là “Danh hiệu Kêu gọi”, vì nó kêu gọi chúng ta thức tỉnh với tiềm năng trọn vẹn của chúng ta để trở nên những con người chân chính và thành thật.

HÃY BIẾT CHÍNH NGƯƠI - SÔNG LỬA SÔNG NƯỚC - TAITETSU UNNO

hãy biết chính ngươi - sông lửa sông nước - taitetsu unno

Lời tuyên bố của Hy Lạp cổ “Hãy biết chính ngươi” áp dụng cho nhiều giáo lý tôn giáo và triết học. Những câu chuyện đầy dẫy trong văn học Phật giáo thuyết giảng sự trọng yếu của tự tri. Nhưng thực sự hiểu chính mình là một...

HOA SEN NỞ TRONG LỬA - SÔNG LỬA SÔNG NƯỚC - TAITETSU UNNO

hoa sen nở trong lửa - sông lửa sông nước - taitetsu unno

“Hoa sen nở trong lửa” là một câu nói nổi tiếng trong kinh Duy Ma Cật, được trích dẫn khắp Đông Á. Lửa là tượng trưng thích hợp nhất cho những đam mê phiền não của chúng ta, dù được phực cháy lên trong những phút giây giận dữ,...

TƯƠNG THUỘC - SÔNG LỬA SÔNG NƯỚC - TAITETSU UNNO

tương thuộc - sông lửa sông nước - taitetsu unno

Thế giới quan này nằm trong nền tảng của sự đồng nhất với tất cả đời sống của Thân Loan : “Tôi, Thân Loan, không bao giờ dù chỉ một lần thốt lên lời niệm Phật vì riêng cha và mẹ tôi. Lý do là tất cả mọi chúng sanh đã là cha...

ÁNH SÁNG KHÔNG BỊ NGĂN NGẠI - SÔNG LỬA SÔNG NƯỚC- TAITETSU UNNO

ánh sáng không bị ngăn ngại - sông lửa sông nước- taitetsu unno

Thân Loan cũng nói về Phật như là Mười Hai Ánh Sáng, miêu tả những chiều kích khác nhau của công việc của trí huệ. Những ánh sáng đó gồm chư Phật như là Ánh Sáng Chói Bừng, Ánh Sáng Vô Nhiễm, Ánh Sáng Trí Huệ, Ánh Sáng Không Đoạn...

SỰ TRUY TÌM - SÔNG LỬA SÔNG NƯỚC – TAITETSU UNNO

sự truy tìm - sông lửa sông nước – taitetsu unno

Tu thân là sức mạnh hướng dẫn trong cố gắng của một con người tìm cách sống một đời sống cao nhất về đạo đức, không phải bằng lời nói mà bằng hành vi. Nó là cốt lõi của sự truy tìm sự đích thật là một con người trong...

ĐỨC TIN NHƯ SỰ TIN CẬY CHÂN THẬT - TRÍCH SÔNG LỬA SÔNG NƯỚC - TAITETSU UNNO

đức tin như sự tin cậy chân thật - trích sông lửa sông nước - taitetsu unno

Kinh nghiệm trung tâm của Phật giáo Chân tông được gọi là tín tâm (shinjin), thường được dịch là đức tin, nhưng bởi vì đức tin có vô vàn hàm ý, cần thiết phải phân biệt những cách dùng khác nhau của từ ngữ này. Trong Phật giáo,...

TỰ LỰC TRONG TU HÀNH - SÔNG LỬA SÔNG NƯỚC - TAITETSU UNNO

tự lực trong tu hành - sông lửa sông nước - taitetsu unno

Khi tôi suy nghĩ về sự việc này, tôi tự hỏi, tôi đã hiến tặng cho ai ? Rõ ràng, không phải cho bệnh viện hay những sự phục vụ của nó – chỉ thuần cho riêng tôi. Mối quan tâm tối hậu của tôi không phải là bệnh viện mà là tham muốn...