• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Taitetsu Unno
ĐỜI SỐNG KHÔNG THỂ LẬP LẠI - SÔNG LỬA SÔNG NƯỚC - TAITETSU UNNO
72
Dễ nói về đời sống là quý giá và không thể lập lại, nhưng...
HÃY BIẾT CHÍNH NGƯƠI
254
Lời tuyên bố của Hy Lạp cổ “Hãy biết chính ngươi” áp...
HOA SEN NỞ TRONG LỬA
324
“Hoa sen nở trong lửa” là một câu nói nổi tiếng trong kinh Duy...
ÁNH SÁNG KHÔNG BỊ NGĂN NGẠI
884
Thân Loan cũng nói về Phật như là Mười Hai Ánh Sáng, miêu tả...
TƯƠNG THUỘC
616
Thế giới quan này nằm trong nền tảng của sự đồng nhất với...
SỰ TRUY TÌM
917
Tu thân là sức mạnh hướng dẫn trong cố gắng của một con...
ĐỨC TIN NHƯ SỰ TIN CẬY CHÂN THẬT
1,481
Kinh nghiệm trung tâm của Phật giáo Chân tông được gọi là tín...
TỰ LỰC TRONG TU HÀNH
1,034
Khi tôi suy nghĩ về sự việc này, tôi tự hỏi, tôi đã hiến...
THA LỰC CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ
888
Khi nam mô A Di Đà Phật chạm vào bà, bà thực sự tỉnh dậy,...
ĐẠI DƯƠNG BỔN NGUYỆN - THÂN LOAN THÁNH NHÂN
865
@ Chướng ngại xấu xa trở thành chất thể của công đức, Như...
DI SẢN LỊCH SỬ
1,665
Trường phái mới nổi trội nhiều mặt so với những truyền...