• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Taitetsu Unno
ÁNH SÁNG KHÔNG BỊ NGĂN NGẠI
234
Thân Loan cũng nói về Phật như là Mười Hai Ánh Sáng, miêu tả...
TƯƠNG THUỘC
150
Thế giới quan này nằm trong nền tảng của sự đồng nhất với...
SỰ TRUY TÌM
536
Tu thân là sức mạnh hướng dẫn trong cố gắng của một con...
ĐỨC TIN NHƯ SỰ TIN CẬY CHÂN THẬT
884
Kinh nghiệm trung tâm của Phật giáo Chân tông được gọi là tín...
TỰ LỰC TRONG TU HÀNH
649
Khi tôi suy nghĩ về sự việc này, tôi tự hỏi, tôi đã hiến...
THA LỰC CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ
543
Khi nam mô A Di Đà Phật chạm vào bà, bà thực sự tỉnh dậy,...
ĐẠI DƯƠNG BỔN NGUYỆN - THÂN LOAN THÁNH NHÂN
530
@ Chướng ngại xấu xa trở thành chất thể của công đức, Như...
DI SẢN LỊCH SỬ
1,235
Trường phái mới nổi trội nhiều mặt so với những truyền...