Tác giả: Taizan Maezumi

SÁNG TỎ VIỆC LỚN - CHỈ QUẢN ĐẢ TỌA - THIỀN SƯ TAIZAN MAEZUMI

sáng tỏ việc lớn - chỉ quản đả tọa - thiền sư taizan maezumi

Lúc còn ở Trung Quốc, một hôm nọ trong khi tôi đang xem cuốn Ngữ lục của các bậc Cổ đức, thì có một Phật tử thuần thành từ tỉnh Tứ Xuyên đến, hỏi tôi: “Thầy đọc Ngữ lục để làm gì?”

KHẾ HỢP TƯƠNG ĐỐI VÀ TUYỆT ĐỐI - Thiền Sư Taizan Maezumi (1931 - 1995)

khế hợp tương đối và tuyệt đối - thiền sư taizan maezumi (1931 - 1995)

Để có thể tiếp nhận chính mình trong đời sống thường ngày thì bạn hãy yêu thích cách sống của chính mình, phải thường xuyên khế hợp với chính mình. Phương pháp quán chiếu chính mình hay nhất đó là quán chiếu vạn sự vạn vật....

NGƯỜI NGỒI TRONG RỪNG – LỜI KẾT - TRÍCH ÁNH TRĂNG HUYỀN ẢO CỦA SỰ GIÁC NGỘ - TAIZAN MAEZUMI & BERNIE GLASSMAN

người ngồi trong rừng – lời kết - trích ánh trăng huyền ảo của sự giác ngộ - taizan maezumi & bernie glassman

Công cuộc đi tìm Thực tại của tôi đã bắt đầu ít nhiều từ hơn 50 năm trước với hình ảnh của một vòng xoáy ánh sáng quay cuồng. Chỉ đến gần đây tôi mới biết là cái hình ảnh ấy đã ảnh hưởng sâu đậm ra sao trên cuộc sống...