• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Thiền Sư Diên Thọ
SỰ NHÂN LÝ MÀ THÀNH LẬP, LÝ NHÂN SỰ MÀ TỎ BÀY
265
“Nhất tâm bao hàm vạn pháp, không chỉ một niệm quán tưởng...
NIỆM PHẬT TỤNG KINH CÓ MƯỜI LOẠI CÔNG ĐỨC
574
1. Hay diệt trừ ngủ nghỉ. 2. Thiên ma kinh sợ. 3. Âm thanh...
LẤY PHÁP GÌ TU ĐẠO
327
Sớ nói: “Không Phật chẳng phải là không có Phật, không chúng...