Tác giả: Tulku Thondup Rinpoche

NHÌN THẤY SỰ RỘNG MỞ RỖNG RANG CỦA NHỮNG VẤN ĐỀ - TULKU THONDUP - NĂNG LỰC CHỮA LÀNH TÂM

nhìn thấy sự rộng mở rỗng rang của những vấn đề - tulku thondup - năng lực chữa lành tâm

Hãy để hơi thở trở nên thoải mái. Thay vì cố gắng xua đuổi nỗi buồn, hay xếp loại chúng như một điều xấu, hãy an trú tâm thức bạn ở chỗ rỗng rang mà tĩnh lặng.

NHÌN THẤY SỰ RỘNG MỞ RỖNG RANG CỦA NHỮNG VẤN ĐỀ - TULKU THONDUP - NĂNG LỰC CHỮA LÀNH TÂM

nhìn thấy sự rộng mở rỗng rang của những vấn đề - tulku thondup - năng lực chữa lành tâm

NHÌN THẤY SỰ RỘNG MỞ RỖNG RANG CỦA NHỮNG VẤN ĐỀ TULKU THONDUPNĂNG LỰC CHỮA LÀNH TÂM----Khi chúng ta cảm thấy tràn ngập bởi những vấn đề như buồn phiền hay cô đơn, chúng ta có thể hòa nhập vào sự rỗng rang của nỗi buồn. Hãy để...

NHÌN THẤY SỰ RỘNG MỞ RỖNG RANG CỦA NHỮNG VẤN ĐỀ - TULKU THONDUP - NĂNG LỰC CHỮA LÀNH TÂM

nhìn thấy sự rộng mở rỗng rang của những vấn đề - tulku thondup - năng lực chữa lành tâm

NHÌN THẤY SỰ RỘNG MỞ RỖNG RANG CỦA NHỮNG VẤN ĐỀ TULKU THONDUPNĂNG LỰC CHỮA LÀNH TÂM----Khi chúng ta cảm thấy tràn ngập bởi những vấn đề như buồn phiền hay cô đơn, chúng ta có thể hòa nhập vào sự rỗng rang của nỗi buồn. Hãy để...

LỢI ÍCH CỦA THIỀN ĐỊNH CHỮA LÀNH - THIỀN CHỮA LÀNH THÂN VÀ TÂM - TULKU THONDUP RINPOCHE

lợi ích của thiền định chữa lành - thiền chữa lành thân và tâm - tulku thondup rinpoche

Câu chuyện dân gian này chứng minh một điều quan trọng: cấu trúc bề ngoài của văn hóa hay đời sống thường nhật cho dù có vững chắc đến đâu cũng chỉ như ảo ảnh mà thôi. Khi nó sụp đổ, bất cứ thứ gì bên trong được gieo tận...