Tác giả: Yongey Mingyur Rinpoche

KHÔNG KÉN CÁ CHỌN CANH - Trích: SỐNG CHẾT MỖI NGÀY: Hành Trình Đi Xuyên Qua Các Tiến Trình Sinh Tử Của Một Nhà Sư Phật Giáo - Tác giả: Yongey Mingyur Rinpoche, Helen Tworkov

không kén cá chọn canh - trích: sống chết mỗi ngày: hành trình đi xuyên qua các tiến trình sinh tử của một nhà sư phật giáo - tác giả: yongey mingyur rinpoche, helen tworkov

Sự hổ thẹn như những viên đá phẳng đè nặng lên mi mắt tôi, nhấn chúng xuống.

TÍNH KHÔNG KHÔNG PHẢI LÀ KHÔNG CÓ GÌ - SỐNG CHẾT MỖI NGÀY -YONGEY MINGYUR RINPOCHE, HELEN TWORKOV

tính không không phải là không có gì - sống chết mỗi ngày -yongey mingyur rinpoche, helen tworkov

Tâm là trống rỗng, thân là trống rỗng, cảm thọ là trống rỗng, nhưng chẳng phải là không có gì. Những con sóng nổi lên trong hình thức của cảm xúc, tham muốn và sân hận cũng đều trống rỗng, và năng lực của chúng cũng trống rỗng.

CHÚNG TA LUÔN CÓ NIỀM VUI - YONGEY MINGYUR RINPOCHE

chúng ta luôn có niềm vui - yongey mingyur rinpoche

Mặt trời không ngừng chiếu sáng chỉ bởi vì có những đám mây trên bầu trời. Phật tánh của chúng ta luôn hiện hữu và có hiệu lực, ngay cả khi cuộc sống gặp khó khăn.