BẢN TÁNH CỦA TÂM - MỘT TRĂM LỜI KHUYÊN DẠY - DILGO KHYENTSE RINPOCHE & PADAMPA SANGYE -

Giống như những đám mây trong không trung, những chuyển động của tâm tự tan biến;

BẢN TÁNH CỦA TÂM

MỘT TRĂM LỜI KHUYÊN DẠY - DILGO KHYENTSE RINPOCHE & PADAMPA SANGYE

Việt Dịch: Thanh Liên

---o0o---

Giống như những đám mây trong không trung, những chuyển động của tâm tự tan biến;

Dân chúng Tingri, trong tâm không có những điểm quy chiếu.

Khi những dải mây tụ hội trong không trung, bản tánh của không trung không bị suy yếu. Khi mây tan đi, bản tánh đó cũng không tốt lành hơn. Không thể làm cho không trung bao la hay thanh tịnh hơn mà cũng không thể làm cho nó kém đi. Nó không bị thay đổi hay ảnh hưởng chút nào. Bản tánh của tâm thì hoàn toàn giống như thế. Nó không bị biến đổi bởi sự sinh khởi của các tư tưởng cũng như bởi sự biến mất của chúng.

Bản tánh cốt tủy của tâm là sự trống không (tánh Không). Biểu lộ tự nhiên của nó là sự quang minh (sáng tỏ). Hai phương diện này của tâm có thể được phân biệt để mô tả, nhưng về bản chất thì chúng là một. Việc bám chấp vào chi độc nhất khái niệm trống không hay quang minh như thể những phương diện này là những thể độc lập là một sai lầm. Bản tánh tối thượng của tâm thì siêu vượt mọi khái niệm, định nghĩa, và những cái nhìn thiên vị.

Một đứa trẻ có thể nghĩ: “Tôi có thể bước lên đám mây đó!” Tuy nhiên, nếu nó thực sự thấy mình ở trong mây, nó sẽ chẳng tìm ra chỗ nào để đặt chân. Cùng cách đó, các từ tưởng của bạn có vẻ bền chắc cho đến khi bạn khảo sát chúng. Khi ấy bạn nhận ra rằng chúng không có bất kỳ thực chất nào. Đây là cái mà ta gọi là sự xuất hiện và trống không đồng thời của vạn Pháp (của các sự việc).

---o0o---

Trích: Một Trăm Lời Khuyên Dạy

Tác giả: DILGO KHYENTSE RINPOCHE & PADAMPA SANGYE

Việt Dịch: Thanh Liên

Ảnh nguồn internet

Bài viết liên quan