• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Chogyam Trungpa Rinpoche
LÀM THẾ NÀO BẠN TỰ HƯỚNG DẪN CHÍNH MÌNH LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG - CHOGYAM TRUNGPA
116
Giáo huấn tối hậu về cái chết chỉ đơn giản là cố gắng an trụ tâm thức bạn trong bản tánh của Bồ đề tâm tối...
CON ĐƯỜNG BỒ TÁT - CHOGYAM TRUNGPA RINPOCHE
129
Phát nguyện tu theo con đường bồ tát, chúng ta thực sự biến mình thành tài sản chung cho mọi loài chúng sanh: tùy theo...
NƠI THIỀN TÔNG VÀ MẬT TÔNG HỘI NGỘ - MƯỜI BỨC TRANH CHĂN TRÂU THẬP MỤC NGƯU ĐỒ
129
Mười bức tranh chăn trâu là sự tái hiện nổi tiếng của Thiền tông về quy trình luyện tâm, một quy trình vô cùng cơ...
SỰ THỰC HÀNH CHÍNH YẾU LÀ TU HÀNH BỒ ĐỀ TÂM
174
Với sự hiểu biết này, chúng ta có thể bắt đầu trải rộng cảm thức không gây hấn và không bất mãn, không giận...
CHUYỂN HÓA NGHIỆP
81
Nghiệp trong trường hợp này là khía cạnh tâm lý của sự liên tục của các xung động, cảm xúc và các tiến trình tinh...