Tác giả: Chang Chen Chi

LUÔN LUÔN LÀM VIỆC CHO SỰ LỢI LẠC CỦA CHÚNG SANH MỘT TIA SẤM CHỚP SÁNG TRONG ĐÊM TỐI – BỒ TÁT HẠNH CỦA SHANTIDEVA DO ĐỨC DALAI LAMA GIẢNG GIẢI

luôn luôn làm việc cho sự lợi lạc của chúng sanh một tia sấm chớp sáng trong đêm tối – bồ tát hạnh của shantideva do đức dalai lama giảng giải

Một có nghĩa là đức Phật bi mẫn, ngài không chỉ thấy cái trực tiếp mà còn cả tương lai xa xôi, đã thấy rằng điều không cho phép với một số người thì được chấp nhận với những người khác. Cách hiểu khác là điều không cho...

SỞ GIẢI BÀI NGUYỆN ĐẠI THỦ ẤN (ĐỨC RANGJUNG DORJE - KARMAPA III) - CHANG CHEN-CHI - THIỀN ĐẠO TU TẬP

sở giải bài nguyện đại thủ ấn (đức rangjung dorje - karmapa iii) - chang chen-chi - thiền đạo tu tập

Chữ Phạn Mahāmudrã, Trung văn dịch là “Đại Thủ Ấn”. “Đại” có nghĩa là bao gồm tất cả, chí cao chí thượng “thủ ấn” có nghĩa là ký hiệu và biểu tượng. Dựa vào truyền thống Tây Tạng mà giải thích, “Đại Thủ Ấn” có...

PHÁP NGỮ CỦA HÁM SƠN ĐẠI SƯ - Chang Chen Chi

pháp ngữ của hám sơn đại sư - chang chen chi

Chúng chỉ là những chiếc bóng trong tâm. Với cái tri thức rõ rệt này, ta phải dụng công như sau: Tìm cho ra cái điểm mà tư tưởng ta khởi dậy và biến mất. Xem một tư tưởng hiện hành ở đâu và biến mất ở đâu. Giữa điểm này trong...