• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • Harvard Business Review Press
DỪNG LÀM VIỆC ĐỂ PHỤC HỒI - HARVARD BUSINESS REVIEW PRESS - VƯỢT QUA NGHỊCH CẢNH
141
Làm thế nào để chúng ta hồi phục và xây dựng khả năng phục hồi?... Chìa khóa của khả năng phục hồi là cố gắng...