Tác giả: Dzongsar Jamyang Khyentse

MỘT BẬC THẦY TÔN QUÝ - ĐẠO SƯ UỐNG RƯỢU - DZONGSAR JAMYANG KHYENTSE

một bậc thầy tôn quý - đạo sư uống rượu - dzongsar jamyang khyentse

Một bậc thầy tốt thì giống như một bậc cha mẹ, người có mối quan tâm duy nhất là giúp bạn thấm nhuần những thói quen tốt nhất có thể.

PHẬT PHÁP NHƯ LÀ GIẢ DƯỢC – THẾ NÀO LÀ PHẬT TỬ? - DZONGSAR JAMYANG KHYENTSE

phật pháp như là giả dược – thế nào là phật tử? - dzongsar jamyang khyentse

PHẬT PHÁP NHƯ LÀ GIẢ DƯỢC – THẾ NÀO LÀ PHẬT TỬ?Dzongsar Jamyang Khyentse-----o0o-----Nhiều người cho rằng những giới luật nghiêm khắc và những thực hành đạo đức là bản chất của đạo Phật, nhưng đó chỉ là một thành phần nhỏ...

NĂM GIA ĐÌNH PHẬT - TRÍCH: ĐẠO SƯ UỐNG RƯỢU - DZONGSAR JAMYANG KHYENTSE

năm gia đình phật - trích: đạo sư uống rượu - dzongsar jamyang khyentse

Có một sự cảm ứng giữa mỗi cá nhân và một vị bổn tôn, sức mạnh của điều đó tùy thuộc vào cảm giác, các yêu tố, đẳng cấp và kiểu gia đình Phật của mỗi cá nhân đó. Điều này quyết định cách chúng ta kết nối với một...