Tác giả: Newton Kondaveti

MỌI CẢM XÚC ĐỀU CÓ GIÁ TRỊ - NEWTON KONDAVETI - CHỮA LÀNH BẰNG TÂM THỨC

mọi cảm xúc đều có giá trị - newton kondaveti - chữa lành bằng tâm thức

Giống như mọi dòng sông cuối cùng cũng tìm được đường hòa vào đại dương rộng lớn, mang theo cùng với nó là sự trù phú của các vùng đất nó đã chảy qua, cảm xúc của chúng ta chắc chắn cũng sẽ dẫn chúng ta đi khám phá sự bao la...

CHỮA LÀNH BẰNG TÂM THỨC - NEWTON KONDAVETI - SỰ NẢY SINH BỆNH TẬT

chữa lành bằng tâm thức - newton kondaveti - sự nảy sinh bệnh tật

Thuở ban sơ, khi những linh hồn mới bắt đầu thâm nhập vào địa cầu với hình hài con người, họ còn mới mẻ với mọi thứ. Họ không biết những quy luật chi phối thế giới vật chất; họ không biết cách duy trì hình thể vật lý.

NHỮNG NIỀM TIN CỐT LÕI - CHỮA LÀNH BẰNG TÂM THỨC - NEWTON KONDAVETI

những niềm tin cốt lõi - chữa lành bằng tâm thức - newton kondaveti

Hệ thống các niềm tin trong tâm trí hoạt động như bộ lọc và chỉ cho phép những suy nghĩ phù hợp với những niềm tin này được sản sinh ra trong tâm trí mỗi người.