SÁU THỨ VÀ CĂN TỰ GIẢI THOÁT

SÁU THỨ VÀ CĂN TỰ GIẢI THOÁT

SÁU THỨ VÀ CĂN TỰ GIẢI THOÁT

ĐƯỜNG BAY KIM XÍ ĐIỂU – TSHOGDRUG RANGDROL

-----o0o-----

EMAHO 14

 

Bây giờ, hãy nghe một lần nữa, các con giống như lòng ta!

Hãy khoác những thứ trơn mịn như áo quần, và quấn quanh thân và

Hãy nhìn vào tư tưởng của tâm con “Nó trơn mịn”.

Hãy khoác những thứ thô nhám như vải len, và quấn quanh thân và

Hãy nhìn vào tư tưởng của tâm con “Nó thô nhám”.

Khi nhìn, cả hai là một vị trống không như nhau.

Hãy nhìn những sắc tướng đẹp đẽ như những tượng bằng vàng vân vân và

Hãy nhìn vào tư tưởng tâm con “Nó đẹp đẽ.”

Hãy nhìn vào những sắc tướng xấu xí và

Hãy nhìn vào tư tưởng tâm con “Nó xấu xí.”

Khi nhìn, cả hai là một vị trống không như nhau.

Hãy nếm nơi miệng những thứ ngon ngọt, như đường, và

Hãy nhìn vào tư tưởng tâm con “Nó ngọt”.

Hãy đưa vào miệng những thứ như gừng và

Hãy nhìn vào tư tưởng tâm con “Nó cay”

Khi nhìn, cả hai là một vị trống không như nhau.

Hãy ngửi những mùi thơm như hương trầm và

Hãy nhìn vào tư tưởng tâm con “Nó thơm”.

Hãy ngửi những mùi gắt như tỏi và

Hãy nhìn vào tư tưởng tâm con “Nó khó chịu” Khi nhìn, cả hai là một vị trống không như nhau.

Hãy nghe những âm thanh như chuông, sáo và

Hãy nhìn vào tư tưởng tâm con, “Nó gây thích thú”.

Hãy nghe những âm thanh như đá vỡ và

Hãy nhìn vào tư tưởng tâm con “Nó khó chịu” Khi nhìn, cả hai là một vị trống không như nhau.

Hãy thiền quán được sanh như một chuyển luân vương

Cai trị bốn châu và bao quanh bởi nhiều hoàng hậu và quan lại

Và trong một lâu đài làm bằng năm chất liệu quý, Ăn những món có trăm vị hương Khi điều này xuất hiện trong tâm,

Hãy nhìn vào tư tưởng tâm con “Nó là vui sướng”

Hãy thiền quán trở nên nghèo, không ai giúp đỡ

Với một cái giường ọp ẹp trong bốn vách đất

Mưa dột từ trên xuống, rêu mọc dưới đất

Thân con nhiều bệnh tật, tay chân yếu, đi đứng khó khăn

Khi những hiện tướng này xuất hiện nơi tâm con,

Hãy nhìn vào tư tưởng tâm con, “Nó là khổ đau”.

Khi nhìn, sướng và khổ là một vị trống không như nhau.

Sáu thức giác quan được biết là trống không từ trước

Rồi sau đó, dù nó chiếu hiện ra, tốt hay xấu,

Phân tích như được giải thích trong giới thiệu này sẽ là không cần thiết.

Bởi vì nó không có nền tảng, trống không, giải thoát một cách bổn nguyên,

Ngay khi nó chiếu hiện ra, chớ theo nó

Mà hãy tự mình an trụ trong việc để cho nó thư giãn trong chỗ của chính nó trong trạng thái của tâm;

Không nghi ngờ gì nó sẽ tự tan biến.

Đây là sự giới thiệu sáu thức và căn tự giải thoát.

-----o0o-----

Trích “Đường Bay Kim Xí Điểu”

Tác giả: Tshogdrug Rangdrol

Người dịch: Ban Dịch Thuật Thiện Tri

NXB Thiện Tri Thức, 2020.

Bài viết mới nhất
GỒM THU VỀ NHƯ LAI TẠNG
2
Chẳng biết được rằng sanh, diệt, đến đi vốn là Như Lai...
GỒM THU NĂM ẤM VỀ NHƯ LAI TẠNG
2
A Nan, ví như có người dùng con mắt thanh tịnh nhìn hư không...
TẤT CẢ HIỆN TƯỢNG LÀ PHÁP THÂN
43
(19) Bởi vì những che chướng và những dấu vết nghiệp của...
MAY MẮN KHÔNG THỂ MUA BÁN ĐƯỢC
47
Trước khi ngủ, chàng nghĩ về sự quan trọng của việc không...
NHƯ LAI LÀ THƯỜNG TRỤ KHÔNG BIẾN ĐỔI
61
Thiệt tánh của Như-Lai tức là pháp thân, là thân vô sanh, là...
CHỦ ĐÍCH CỦA THỰC HÀNH NIỆM PHẬT
61
Phải thức tỉnh một trạng thái ý thức nào đó trong lòng mình...
VỊ PHẬT VÀNG TRONG BẠN
31
Trong nhiều thập kỷ, một lời cầu nguyện đã lưu truyền trong...
BUÔNG BỎ
71
Mỗi người trong ta đều mang những suy nghĩ riêng về sự quan...