Tác giả: Shamar Rinpoche

SỰ BÌNH LẶNG CỦA TÂM THỨC - NHẬN DIỆN BẢN TÂM  -  SHAMAR RINPOCHE

sự bình lặng của tâm thức - nhận diện bản tâm  -  shamar rinpoche

Chúng ta phải có một phương pháp để tăng cường tình thương này cho bao trùm tất cả chúng sanh, và dùng từ bi làm điểm quy chiếu để cho tâm hưng vận từ bi.

DÙNG SÁU TRẠNG THÁI PHIỀN NÃO NHƯ SỰ THỰC HÀNH - NHẬN DIỆN BẢN TÂM - SHAMAR RINPOCHE

dùng sáu trạng thái phiền não như sự thực hành - nhận diện bản tâm - shamar rinpoche

Sáu lầm lạc căn bản này là vô minh, giận dữ, tham ái, ghen ghét, chấp chặt quan điểm và nghi ngờ. Chúng ta hãy bắt đầu với cái thứ nhất vì nó luôn luôn hiện diện

SỰ KHAI TRIỂN CỦA TRÍ BỔN NGUYÊN - SHAMAR RINPOCHE - NHẬN DIỆN BẢN TÂM

sự khai triển của trí bổn nguyên - shamar rinpoche - nhận diện bản tâm

Sự lầm lẫn, rối loạn của tâm đã sạch, nó khám phá hiện thể thực sự của nó và bắt đầu hoạt động vận hành với những năng lực của trí bổn nguyên thay vì những năng lực lầm loạn.

SỰ KHAI TRIỂN CỦA TRÍ BỔN NGUYÊN - SHAMAR RINPOCHE - NHẬN DIỆN BẢN TÂM

sự khai triển của trí bổn nguyên - shamar rinpoche - nhận diện bản tâm

Sự lầm lẫn, rối loạn của tâm đã sạch, nó khám phá hiện thể thực sự của nó và bắt đầu hoạt động vận hành với những năng lực của trí bổn nguyên thay vì những năng lực lầm loạn.

CON ĐƯỜNG RA KHỎI LẦM LẪN NHẬN DIỆN BẢN TÂM - SHAMAR RINPOCHE (MIPHAM CHOKYI LODRO)

con đường ra khỏi lầm lẫn nhận diện bản tâm - shamar rinpoche (mipham chokyi lodro)

Sự chuyển hóa của tâm thức phân biệt thành phần đối ứng của chúng xảy ra trong suốt sự tu hành của chúng ta về con đường đưa đến giác ngộ viên mãn.

CON ĐƯỜNG RA KHỎI LẦM LẪN - NHẬN DIỆN BẢN TÂM - SHAMAR RINPOCHE

con đường ra khỏi lầm lẫn - nhận diện bản tâm - shamar rinpoche

Sự chuyển hóa của tâm thức phân biệt thành phần đối ứng của chúng xảy ra trong suốt sự tu hành của chúng ta về con đường đưa đến giác ngộ viên mãn. Con đường này có năm giai đoạn.

SỰ KHAI TRIỂN CỦA TRÍ BỔN NGUYÊN - NHẬN DIỆN BẢN TÂM - SHAMAR RINPOCHE

sự khai triển của trí bổn nguyên - nhận diện bản tâm - shamar rinpoche

Sự lầm lẫn, rối loạn của tâm đã sạch, nó khám phá hiện thể thực sự của nó và bắt đầu hoạt động vận hành với những năng lực của trí bổn nguyên thay vì những năng lực lầm loạn.